Publicerad: 2024-03-19 08:03 | Uppdaterad: 2024-03-19 08:50

Ptsd hos gravida kan påverka barnets risk för adhd

En gravid kvinna
Foto: Getty Images

En omfattande registerstudie från Karolinska Institutet visar att barn till kvinnor som lidit av posttraumatiskt stressyndrom (ptsd) under graviditeten har närmare dubbelt så hög sannolikhet att få diagnosen adhd senare i livet. Studien har publicerats i tidskriften European Psychiatry.

Anna-Clara Hollander
Anna-Clara Hollander. Foto: Thomas Nixon

Vad visar er publikation?

– Barn till kvinnor som diagnostiseras med ptsd strax innan eller under sin graviditet har högre sannolikhet att diagnostiseras med adhd än om mamman inte hade en ptsd-diagnos. Detta beror delvis på att adhd har en ärftlig förklaring och att adhd i sig är en riskfaktor för ptsd (hos mamman), men även hos föräldrar som inte är diagnostiserade med adhd eller mammor som inte har annan typ av psykisk ohälsa finns det ett samband mellan ptsd hos mamman strax innan och under graviditeten och adhd hos barnet, säger Anna-Clara Hollander, docent vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Varför är resultaten viktiga?

– Om forskningsfyndet kan det replikeras i andra länder, och då inkludera syskonjämförelser både av mammor (systrar) och barn (syskon eller kusiner), så skulle screening och behandling av ptsd hos gravida kunna användas för att förebygga adhd hos barn. 

Hur genomförde ni studien?

– Studien är en registerbaserad studie av 553 766 barn födda i Sverige under 2006–2010. En brist är att vi inte använde syskondesign och därmed skulle fynden egentligen kunna bero på ett genetiskt samband mellan ptsd och adhd. Vi har dock försökt kontrollera för en sådan sammanblandning av orsaksfaktorer genom att studera sambandet hos föräldrar som inte är diagnostiserade med adhd och hos mammor som inte har annan psykisk ohälsa än ptsd. 

Vad är nästa steg i er forskning?

– I framtiden skulle vi vilja studera sambandet med hjälp av syskondesign för att utreda om det kan förklaras av genetik. Om inte så skulle vi vilja undersöka om evidensbaserad behandling av ptsd hos kvinnor som planerar att bli gravida eller redan är det skulle minska sannolikheten för adhd hos deras barn. 

Studien finansierades huvudsakligen av Forte. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

“Prenatal maternal PTSD as a risk factor for offspring ADHD: A register-based Swedish cohort study of 553 766 children and their mothers”, Borgert, M, Melin A, Hollander, AC, Rahman, S. European Psychiatry, online 1 mars 2024, doi: 10.1192/j.eurpsy.2024.21.