Publicerad: 2021-10-05 11:40 | Uppdaterad: 2021-10-06 08:58

Projektanslag från FORTE till forskare vid BioNut

Organiska grönsaker. Foto: iStock

Forskare vid BioNut har fått 4.6 miljoner SEK i projektanslag från FORTE för ett projekt om “Effekter av ökad exponering för matreklam (utomhus och digitalt) på svenska ungdomars hälsobeteenden och risk för fetma, utvärderat i en socioekonomisk kontext.”

Vi vill gratulera forskaren Ioannis Ioakeimidis vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära som fått 4.62 miljoner SEK i projektanslag från FORTE.

Projektet “Effekter av ökad exponering för matreklam (utomhus och digitalt) på svenska ungdomars hälsobeteenden och risk för fetma, utvärderat i en socioekonomisk kontext.” har stor potential att utgöra grund för nya typer av interventioner samt ingå i nationella riktlinjer och således bidra till främjandet av en god och jämlik hälsa hos ungdomar.

Kontakt

Ioannis Ioakeimidis Forskare