Publicerad: 2018-02-09 13:01 | Uppdaterad: 2018-02-09 13:34

Professor Janne Lehtiö ny Scientific Director för SciLifeLab

Karolinska Institutet har valt en ny Scientific Director för SciLifeLab, Sveriges största forskningscenter inom livsvetenskaper. Professor Janne Lehtiö vill bli en katalysator för samverkan mellan KI och centret.

Janne Lehtiö, professor i medicinsk proteomik vid institutionen för onkologi-patologi, har utsetts till KI:s Scientific Director för SciLifeLab. Centret för molekylärbiologisk forskning, som utvecklar avancerad teknik som sprids till forskare i hela landet, har KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet som värduniversitet.

I uppdraget ingår att företräda KI, samordna KI:s medverkan och stödja ledningen i sådant som rör SciLifeLab. Janne Lehtiö kommer att börja arbeta omgående.

– Det känns spännande och viktigt. Jag hoppas att jag kan bli en katalysator för samverkan mellan de olika forskarna. Förhoppningsvis ska jag kunna bidra till kommunikation och förståelse åt båda håll. Forskare på KI ska veta vad de kan använda faciliteterna till.

SciLifeLab är en viktig nod för den teknologidrivna forskningen, som kan samspela med basforskning och klinisk forskning, anser Janne Lehtiö.

– Det är väldigt intressant att den här typen av teknologi används i patientnära kliniska studier. I framtiden kan det leda till att cancerpatient får bättre individualiserad vård.

Uppdraget som Scientific Director motsvarar en tjänst på 20 procent. Janne Lehtiö fortsätter samtidigt med sitt ordinarie arbete.

Sedan 2008 leder han en forskargrupp som forskar om cancer och proteomik.

– I min egen forskning utvecklar jag nya metoder för proteomik och applicerar den för individuell cancerbehandling. Huvudfokus är på lung- och bröstcancer och leukemi hos både barn och vuxna.

Han är även föreståndare för sjukhusets kliniska proteomikenhet och involverad i nationell infrastruktur för biologisk masspektormetri (BIOMS) där Stockholmsnoden fokuserar på proteogenomik och kemisk genomik.

Janne Lehtiö tog sin masters i biokemi vid Helsingfors universitet och doktorerade i bioteknik vid KTH. Efter disputationen arbetade han inom industrin med biomarkörforskning. Han har också erfarenhet av tätt samarbete med sjukhuset.

Prorektor Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik CronbergProfessor Karin Dahlman-Wright, KI:s prorektor, tänker i samma banor som Janne Lehtiö.

– Vi måste säkerställa att alla KI-forskare har tillräcklig kännedom om den teknologi som finns tillgänglig inom SciLifeLab. Det är också viktigt att det finns en bra kommunikation mellan KI:s ledning, SciLifeLab och de KI-forskare som verkar där, säger hon.

Karin Dahlman-Wright har själv innehaft uppdraget som KI:s Scientific Director för SciLifeLab. Hon hade uppdraget 2013 – 2015. Uppdraget var sedan vakant, varpå professor Lars Engstrand tog på sig det under en övergångsperiod.

– Lars Engstrand gjorde ett jättebra jobb, men nu känns det bra att KI får en mer långsiktig lösning, säger Karin Dahlman Wright.

Janne Lehtiös breda teknologiska och metodologiska kunnande i kombination med hans långa erfarenhet av att driva infrastrukturer på lokal, regional och nationell nivå gör honom mycket lämpad för uppdraget, säger Karin Dahlman-Wright.

– Det är också bra att han har verkat nära den kliniska verksamheten genom core faciliteten klinisk proteomik.

Nu ser hon fram emot att Janne Lehtiö ska ta ansvaret för att öka kunskapen om SciLifeLabs forskning och dess applikationer också inom hälso- och sjukvård. SciLifeLabs verksamhet är förstås betydelsefull även utanför KI, betonar hon.

– Regeringen satsar mycket på Life Science och det är viktigt att vi får ett brett genomslag i hela Sverige.

Text: Ann Patmalnieks