Publicerad: 2020-10-16 10:26 | Uppdaterad: 2021-06-29 10:12

Professor Henrik Engblom installerades vid KI

Porträtt av Henrik Engblom i sjukhusmiljö.
Henrik Engblom, professor, överläkare och forskargruppsledare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Foto: Stefan Zimmerman

Den 15 oktober 2020 installerades 14 nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former. Dessutom välkomnades nya adjungerade professorer och gästprofessorer.

En av professorerna som installerades var Henrik Engblom vid forskargruppen Klinisk fysiologi. Hans forskning rör problem i hjärtmuskelns små blodkärl som är en vanlig orsak till kärlkramp, särskilt hos kvinnor. Sjukdomen har hittills varit svår att hitta och ännu saknas mycket kunskap på området.

Här kan du läsa mer om Henrik Engbloms forskning: Undersöker problem i hjärtats små blodkärl