Publicerad: 2024-05-31 10:00 | Uppdaterad: 2024-06-01 18:53

David Marlevi invald i Sveriges unga akademi

Porträtt på David Marlevi.
David Marlevi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Foto: Ulf Sirborn

David Marlevi, biträdande lektor i medicinsk vetenskap vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, är en av nio unga framstående forskare som valts in i Sveriges unga akademi.

David Marlevi är forskare inom medicinsk avbildning, vilket är ett område som handlar om hur man med tekniska hjälpmedel kan ta bilder på kroppens inre, och hur man med bildernas hjälp kan mäta och förstå hur kroppens inre beter sig.

– Mer specifikt forskar jag inom kardiovaskulär avbildning, vilket innebär bildtagning för förbättrad förståelse av hjärt-kärlsystemet, och hur man bättre kan diagnosticera hjärt-kärlsjkudomar. Här använder vi oss av flera olika så kallade bildmodaliteter, som till exempel magnetresonanstomografi (MRI), datortomografi (CT), eller ultraljud, berättar David Marlevi, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Han fortsätter:

– Inom min forskargrupp har fokus på senare tid legat på hur vi med ny MRI-teknik kan mäta förändringar, blodflöde och blodtryck genom olika delar av kroppen. Som teknisk forskare på ett kliniskt lärosäte spänner min forskning över ett brett område, från utvecklingen av maskininlärning för förbättrad bildanalys, till kliniska studier på hur nya bildmarkörer kan förbättra förståelsen av olika hjärt-kärlsjukdomar.

Sveriges unga akademi är en oberoende, tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de mest framstående yngre forskarna i Sverige. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga.