Publicerad: 2020-04-06 09:56 | Uppdaterad: 2020-04-07 10:38

Professor emeritus Folke Sjöqvist har avlidit

Folke Sjökvist sitter i en fåtölj framför en bokhylla.
Professor emeritus Folke Sjöqvist avled den 30 mars 2020, vid 86 års ålder. Foto: Gustav Mårtensson (arkivbild)

Vi saknar vår tidigare chef, kollega och vän professor emeritus Folke Sjöqvist. Han avled stilla den 30 mars vid 86 års ålder, efter en längre tids sjukdom. Han sörjs närmast av sin hustru Margareta, fyra barn med familjer, vänner och kolleger i Sverige och i hela världen.

Folke Sjöqvist disputerade 1962 vid Karolinska Institutet på en experimentell avhandling om signalöverföring i autonoma nervsystemet. Åren 1963–1965 var han gästforskare i USA i ett pionjärlaboratorium för läkemedelsomsättning och studerade metoder för systematisk klinisk prövning vid Johns Hopkins universitet i Baltimore.

År 1970 utnämndes Folke Sjöqvist till Sveriges första professor i klinisk farmakologi i Linköping och år 1972 till professor och klinikchef vid det nyöppnade Huddinge sjukhus. Där var han verksam fram till sin pensionering 1998.

Etablerade klinisk farmakologi i Sverige

Folke Sjöqvist etablerade specialiteten klinisk farmakologi i Sverige och hade ett avgörande inflytande i dess utveckling i världen. Mer än 100 personer disputerade under hans tid som professor vid avdelningen i Huddinge, det blev ett internationellt Mecka i ämnet med otaliga gästforskare från alla delar av världen. Han var en pionjär genom att använda tvillingstudier för att förstå genetiska skillnader i läkemedelsomsättning. Han bidrog till att Karolinska Institutet förknippas med världsledande genombrott i klinisk och molekylär förståelse av variabiliteten i läkemedelseffekter mellan enskilda patienter och olika befolkningsgrupper.

Folke Sjöqvist tog initiativ till användningen av analys av läkemedelshalter och genetisk variation som kliniska verktyg för individanpassad dosering. Läkemedelsinformations-centralen som han grundade blev en uppskattad sjukvårdsservice. Folke Sjöqvist underströk alltid vikten av att göra nytta för hälso- och sjukvården. Som idrottsintresserad var han drivande vid tillkomsten av Dopinglaboratoriet.

Mångårig ledare inom IUPHAR

Utbildningsfrågor inom läkarutbildning och fortbildning inom sjukvården låg Folke Sjöqvist varmt om hjärtat och han engagerade sig i uppbyggnaden av starka läkemedelskommittéer och läkemedelsepidemiologi i Stockholm och i andra delar av landet. Han medverkade i många år i Karolinska Institutets nämnder och i Nobelförsamlingen. Folke Sjöqvist var mångårig ledare och inspiratör inom IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology). För sina insatser belönades han med utmärkelser och priser.

Vi minns Folke Sjöqvist som en visionär och inspirerande, handlingskraftig och omtänksam ledare, som värnade om sina medarbetare oavsett bakgrund och position. Han hade en osviklig känsla att i samarbete med kliniker och basalforskare klargöra läkemedels molekylära mekanismer för variationsorsaker i effekt och biverkningar mellan patienter. Han förstod intuitivt hur experimentella metoder och läkemedelsanalyser kunde omsättas kliniskt.

Skapade internationell forsknings- och utvecklingsmiljö

Han skapade en internationell forsknings- och utvecklingsmiljö där gästforskare och deras familjer trivdes, och livslånga vänskapsband knöts med all forsknings- och sjukvårdspersonal.

Folke har betytt mycket för många. Vi kommer att minnas hans nyfikenhet, entusiasm, omsorg och energi som han fortsatte att dela i många år även som aktiv emeritus efter pensionen.

Gunnar Alván, Ulf Bergman, Leif Bertilsson, Marja-Liisa Dahl, Erik Eliasson, Lars L Gustafsson, Magnus Ingelman-Sundberg, Georgios Panagiotidis, Anders Rane

Vänner, kollegor och forskare vid Karolinska Institutet