Publicerad: 2017-10-16 17:00 | Uppdaterad: 2018-01-18 09:07

Professor - den högsta akademiska befattningen

Professorsinstallation 2017

Professorsinstallationen är en akademisk högtid där universitetets nya professorer välkomnas till den högsta akademiska befattningen. Formellt har inte installationen någon betydelse. Professorerna har vid detta tillfälle redan skrivit under sitt anställningskontrakt och fått en tillsvidaretjänst.

Ända sedan 1600-talets början har professorer högtidligen insatts i sitt ämbete. Professorn brukade hålla en oration, ett högstämt tal. Det fanns en inramning av musik och klockringning. Länge var det sed att professorn skulle bekosta en middagsbjudning för de ledande inom universitet, något som kunde innebära en svår ekonomisk påfrestning för en fattig och skuldsatt forskare.

– Karolinska Institutets dåvarande rektor bestämde 1996 att installationen skulle göras på ett lite speciellt sätt jämfört med andra universitet, berättar ceremonimästare Ylva Blomberg.

De nya professorerna presenteras sedan dess i en film och en populärvetenskaplig skrift. Det hålls numera även ett särskilt installationstal i slutet av ceremonin, då en av de nya professorerna representerar gruppen.

Professorerna får låna kåpa till högtiden.

– Kåpa och hatt är yttre tecken på att man blivit professor, men egentligen har insignierna större vikt vid doktorspromoveringen, säger Ylva Blomberg.

Text: Ann Patmalnieks, källa utöver Ylva Blomberg: Lagerkransar & logotyper. Torgny Nevéus