Publicerad: 2020-03-02 14:44 | Uppdaterad: 2023-09-19 13:24

Petter Brodin får Göran Gustafssonpriset i medicin 2020

Portrait of Petter Brodin
Petter Brodin, foto: Ulf Sirborn

Petter Brodin, forskare i immunologi vid Karolinska Institutet får 2020 års Göran Gustafssonpris i medicin. Priset delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin till yngre forskare som vardera tilldelas 5,1 miljoner kronor.

Göran Gustafssonpriset i medicin tilldelas Petter Brodin,”för hans banbrytande analys av det humana immunsystemets tidiga utveckling”.

Petter Brodin har utvecklat en ny teknik för att analysera mycket små blodvolymer från nyfödda barn. Födseln och den första tiden i livet tros vara särskilt betydelsefull för utvecklingen av immunsystemet.

Han jämför i sina analyser mönster mellan barn som föds med kejsarsnitt eller vaginal förlossning, barn som ammar eller föds upp med ersättning, och hos barn med olika bakteriesammansättning i tarmen. Med bättre kunskap är förhoppningen att i framtiden kunna förhindra att barnen utvecklar allergier och autoimmuna samt inflammatoriska sjukdomar. Att förekomsten av dessa sjukdomar ökar i den industrialiserade delen av världen är något som fortfarande förbryllar forskarna.

En hälsosam start

– Vårt mål är att optimera utvecklingen hos alla barn och hitta vad som är en hälsosam start för dem. Det finns många epidemiologiska studier som pekar på att det är något som inte är helt optimalt i dag i vårt omhändertagande av nyfödda som påverkar utvecklingen av deras immunförsvar negativt, säger Petter Brodin i ett pressmeddelande.

Hittills har studier gjorts på ett hundratal barn, men med hjälp av bland annat forskningsanslaget från Göran Gustafssonpriset kommer det att vara möjligt att utöka verksamheten.

– Det här stödet kommer att hjälpa oss att komma vidare med vår forskning, säger Petter Brodin.