Publicerad: 2012-12-11 10:47 | Uppdaterad: 2020-03-19 14:27

Per-Olof Berggren utsedd till Wallenberg Scholars 2012

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Per-Olof Berggren är en av de två forskare vid Karolinska Institutet som nu får 15 miljoner kronor vardera fördelat på fem år.

Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskar kring en av de allra vanligaste folksjukdomarna - diabetes. Hans forskning är inriktad på att på molekylär nivå kartlägga de signalvägar som reglerar insulinfrisättningen från våra betaceller i bukspottkörteln under normala betingelser och varför dessa inte fungerar vid uppkomsten av diabetes. Han har bland annat upptäckt att den del av bukspottkörteln där de insulinproducerande cellerna ligger, de Langerhanska öarna, skiljer sig markant åt mellan mus och människa, såväl vad det gäller struktur som funktion. Per-Olof Berggrens forskargrupp har dessutom etablerat en sofistikerad metod där de insulinfrisättande betacellerna från både mus och människa kan studeras i detalj vad det gäller funktion och överlevnad under lång tid i den levande organismen. Detta är nödvändigt för att kunna identifiera nya mer specifika och effektiva behandlingsalternativ vad det gäller diabetessjukdomen och dess komplikationer.

- Jag är väldigt glad över att få den här utmärkelsen och det ekonomiska stöd som den ger, säger Per-Olof Berggren. Det här innebär att jag och min forskargrupp kan koncentrera oss på vår forskning och arbeta mera långsiktigt.