Publicerad: 2020-11-03 11:17 | Uppdaterad: 2020-11-13 16:03

Fyra forskare vid MMK får anslag från Vetenskapsrådet

Fyra forskare vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi beviljades anslag vid Vetenskapsrådets utdelning inom området Medicin och hälsa den 2 november 2020.

Per-Olof Berggren, forskargrupp Signaltransduktion

Tilldelas 9 miljoner kronor under perioden 2021-2025 för forskningsprojektet "Vävnadsspecifik genförändring och transplantation till ögat av optimalt fungerande insulinproducerande organoider".

Richard Rosenquist Brandell, forskargrupp Klinisk genetik

Tilldelas 4,8 miljoner kronor under perioden 2021-2024 för forskningsprojektet "Det molekylära landskapet vid kronisk lymfatisk leukemi".

Pernilla Lagergren, forskargrupp Kirurgisk vårdvetenskap

Tilldelas 2,4 miljoner kronor under perioden 2021-2023 för forskningsprojektet "Fysiskt träningsprogram för bättre livssituation efter operation för matstrupscancer".

Sheraz Markar, forskargrupp Övre GI Kirurgi

Tilldelas etableringsbidrag om 6 miljoner kronor under perioden 2021-2024 för forskningsprojektet "Övervakning efter resektion av matstrupen och gastrisk cancer (SARONG): Ett registerbaserat slumpmässigt kontrollerat försök".