Publicerad: 2013-10-10 10:53 | Uppdaterad: 2020-03-19 14:29

Per-Olof Berggren får Advanced Grant från ERC

Professor Per-Olof Berggren har tilldelats 2.499.590 EUR i forskningsmedel från EU:s sjunde ramprogram för forskningsprojektet "An in vivo imaging approach to understand pancreatic beta-cell signal-transduction" (BetaImage). Projektet löper under 5 år med start den 1 februari 2014.

Utlysningen av European Research Council Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass.

Läs mer om utlysningarna från ERC