Publicerad: 2022-03-22 11:00 | Uppdaterad: 2022-03-22 11:13

Studie identifierar ny skyddsmekanism vid bröstcancer

Bild: Getty Images
Studien beskriver en mekanism som styr initiering och tillväxt av brösttumörer. Bild: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein som skyddar mot tillväxt av brösttumörer och som kan kopplas till bättre prognos hos bröstcancerpatienter. Resultaten, som publiceras i tidskriften Nature Communications, kan bidra till utvecklingen av nya terapier för särskilt svårbehandlade former av bröstcancer.

Bröstcancer drabbar cirka tio procent av alla kvinnor under deras livstid och är en stor medicinsk och samhällelig börda. Det finns färre behandlingsalternativ för ER-negativ bröstcancer, som saknar östrogenreceptorer (ER) och därmed inte svarar på hormonbehandling. Särskilt svårbehandlad är så kallad trippelnegativ bröstcancer, som saknar inte bara ER utan även progesteron- och HER2-receptorer.

Dekorativ bild.
Per Uhlén. Foto: Mattias Ahlm

– Det finns ett stort behov av att identifiera nya molekylära mekanismer som reglerar tillväxten av ER-negativ bröstcancer, eftersom dessa mekanismer kan utgöra nya terapeutiska mål, säger Per Uhlén, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Han har lett den aktuella studien som identifierar en ny skyddsmekanism vid ER-negativ bröstcancer. Resultaten visar att det vanligt förekommande proteinet GIT1 reglerar så kallad Notch-signalering i bröstcancerceller, som i sin tur påverkar initiering och tillväxt av brösttumörer.

Kopplas till bättre prognos

Studier av tumörceller från bröstcancerpatienter visade att höga nivåer av GIT1 hämmade Notch-signalering och skyddade mot tumörtillväxt, medan låga nivåer av GIT1 ökade tumörtillväxten. ER-negativa brösttumörer från patienter hade lägre nivåer av GIT1 än ER-positiva brösttumörer. Resultaten visade också att höga GIT1-nivåer i ER-negativa brösttumörer kunde kopplas till bättre prognos hos patienterna.

Notch-signalering är en evolutionärt bevarad cell-cellkommunikationsmekanism som har visat sig reglera beslut om cellens öde i de flesta organ i kroppen och i olika steg under cellens utveckling. Överaktiv Notch-signalering hos bröstcancerpatienter har tidigare kopplats till sämre prognos.

– Våra resultat ger viktig information om en mekanism som styr initiering och tillväxt av brösttumörer. Vi hoppas att dessa resultat kommer att bidra till utvecklingen av nya terapier för patienter med svårbehandlad bröstcancer, säger Per Uhlén.

Samarbete med kliniken

Hans forskargrupp samarbetar aktivt med kliniker som behandlar cancerpatienter för att kunna fokusera på forskningsämnen som är av avgörande betydelse för behandling av patienter.

– Vi vill bedriva forskning som kan gynna patienter med svåra sjukdomar. Vid Karolinska Institutet har vi toppmoderna verktyg och utrustning som kan driva på utvecklingen av nya behandlingar, avslutar Per Uhlén.

Forskningen genomfördes vid Karolinska Institutet med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden och anslaget Wallenberg Academy Fellow från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

“GIT1 protects against breast cancer growth through negative regulation of Notch.” Songbai Zhang, Ayako Miyakawa, Malin Wickström, Cecilia Dyberg, Lauri Louhivuori, Manuel Varas-Godoy, Kati Kemppainen, Shigeaki Kanatani, Dagmara Kaczynska, Ivar Dehnisch Ellström, Lotta Elfman, Pauliina Kronqvist, Heli Repo, Katsuhiko Mikoshiba, Cecilia Sahlgren, John Inge Johnsen, Per Uhlén. Nature Communications, online 22 mars 2022, doi: 10.1038/s41467-022-28631-y.