Publicerad: 2016-10-24 11:42 | Uppdaterad: 2020-03-19 14:25

Per-Olof Berggren utnämnd till Distinguished Professor i Italien

Professor Per-Olof Berggren har blivit utnämnd till Distinguished Professor vid University of Rome Tor Vergata, Italien.

Per-Olof Berggren är professor i experimentell endokrinologi och forskargruppsledare för gruppen Signaltransduktion vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Gruppen kartlägger de molekylära mekanismer som reglerar frisättningen av insulin från endokrina pankreas beta-celler under normala betingelser och varför dessa inte fungerar vid icke-insulinberoende diabetes mellitus eller typ 2 diabetes.

University of Rome Tor Vergata