Publicerad: 2014-12-08 14:37 | Uppdaterad: 2018-10-31 16:08

Per Hall tilldelas anslag för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet meddelade bidragsbesluten inom utlysningen "Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning" den 4 december och Per Hall och hans forskargrupp vid MEB tilldelades drygt 28 miljoner för att genomföra en studie där målet är att minska risken att insjukna i bröstcancer.

Projektet som innehåller tre randomiserade kliniska prövningar kommer att genomföras på Södersjukhuset där studiedeltagare från Karmastudien kommer att bjudas in under de närmaste 3-4 åren.