Publicerad: 2019-08-20 16:40 | Uppdaterad: 2019-08-22 15:39

PAUS-projekt ger ökad samverkan mellan IMM och KemI

Anna Beronius, forskarassistent vid IMM, har fått medel via Projektet PAUS (Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan) för ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen (KemI).

Under perioden september 2019 – februari 2020 kommer Anna Beronius tillbringa 20% av sin arbetstid på KemI. Projektet syftar till att stärka och vidga IMM:s befintliga samverkan med KemI mer generellt, men även specifikt inom utveckling av ny metodik för hälsoriskbedömning av hormonstörande kemikalier. En viktig del är även att stärka samverkan kring utbildningen på IMM, till exempel genom att skapa grund för gemensamma examensprojekt inom masterprogrammet för toxikologi.

Projektet PAUS är en satsning delfinansierat av VINNOVA där sju av Sveriges lärosäten ingår. Målet med PAUS är att öka rörligheten mellan akademin och det omgivande samhället för att därmed bidra till högre relevans och kvalitet i forskning och utbildning, samt till verksamhetsutveckling genom att dela insikter från forskning och forskningsmetodik.

Länk till KIs information om PAUS 

Kontakt

Anna Beronius Senior Forskningsspecialist