Publicerad: 2017-01-09 15:10 | Uppdaterad: 2019-03-15 13:10

OnkPat-forskare får etableringsstöd från SSMF

Christofer Juhlin är en av åtta unga forskare som får finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).

De åtta forskarna får tillsammans dela på 24 miljoner kronor för de första två årens forskningsverksamhet, med möjlighet till två års förlängning d v s totalt 48 miljoner kronor.