Publicerad: 2024-03-01 11:24 | Uppdaterad: 2024-03-27 19:17

Oliver Billker tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris 2024

Umeå-professorn Oliver Billker tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sina enastående forskningsinsatser inom malariaområdet.

Porträttbild på Oliver Billker
Oliver Billker. Foto: Mattias Petterson.

Priset utdelas årligen av Karolinska Institutets kommitté för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Val av pristagare sker genom nominering.

Priset består av ett diplom och en prissumma. 

Professor Oliver Billker är verksam vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå Universitet.

Billker är en framstående forskare, ledare och mentor, som betydligt har påverkat Umeås forskning inom bioteknologi och även internationellt. Hans banbrytande arbete fokuserar på malariaparasiters interaktion med värdar och vektorer. Genom avancerad teknologi har hans forskning avslöjat nyckelinsikter i myggors immunitet mot malaria, bidragande till en omfattande förståelse för parasitens livscykel och potentiella störningsstrategier. 

Priskommitténs motivering

Professor Oliver Billker tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sitt banbrytande och innovativa arbete för att förstå malariaparasiters genetik, patogenes och värd/vektor-interaktioner.

Följande tre publikationer är utvalda för att representera hans arbete:

  1. Mosquito cellular immunity at single-cell resolution. Raddi G, Barletta ABF, Efremova M, Ramirez JL, Cantera R, Teichmann SA, Barillas-Mury C, Billker O. Science. 2020. 369(6507):1128-1132.
  2. Inducible developmental reprogramming redefines commitment to sexual development in the malaria parasite Plasmodium berghei. Kent RS, Modrzynska KK, Cameron R, Philip N, Billker O*, Waters AP*. Nat Microbiol. 2018. 3(11):1206-1213. *Equal contribution.
  3. Functional Profiling of a Plasmodium Genome Reveals an Abundance of Essential Genes.
    Bushell E, Gomes AR, Sanderson T, Anar B, Girling G, Herd C, Metcalf T, Modrzynska K, Schwach F, Martin RE, Mather MW, McFadden GI, Parts L, Rutledge GG, Vaidya AB, Wengelnik K, Rayner JC, Billker O. Cell. 2017. 170(2):260-272.e8.

Pristagaren uppmärksammas i Aula Medica i samband höstens installationshögtid vid Karolinska Institutet.