Publicerad: 2014-05-21 08:45 | Uppdaterad: 2014-05-21 09:06

Ökad risk för syrebrist hos nyfödd om mamman är överviktig eller fet

Risken att drabbas av akut syrebrist (asfyxi) vid födseln ökar för barn till kvinnor som är överviktiga eller feta. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i vetenskapstidskriften PLOS Medicine.

– Resultaten är viktiga då övervikt och fetma är mycket vanligt vid graviditet. Förebyggande av övervikt och fetma hos kvinnor i fertil ålder har sannolikt stor betydelse även för barnets hälsa, säger Martina Persson, forskare vid institutionen för medicin, Solna, enheten för klinisk epidemiologi, som lett studien.

Forskningen bygger på anonym information från socialstyrelsens medicinska födelseregister, en databas med uppgifter om alla förlossningar i Sverige sedan 1973. Forskarna analyserade data om alla ensamfödda barn mellan åren 1992 och 2010, totalt 1,7 miljoner förlossningar. Resultatet visar att andelen barn som föddes med syrebrist – mätt med den så kallade Apgarskalan – var högre i gruppen vars mammor var överviktiga eller feta, jämfört med hur det såg ut i gruppen nyfödda med normalviktiga mammor.

Ökade med mammans BMI

Forskarna kunde också se att risken för att barnet skulle drabbas av syrebrist vid förlossningen ökade med mammans kroppsmasseindex (BMI). Övervikt hos mamman (BMI 25-29,9) innebar 55 procents ökad risk att barnet skulle få låga Apgarvärden, det vill säga allvarlig syrebrist, fem minuter efter förlossningen. För mammor med fetmagrad 1 (BMI 30–34,9) och fetmagrad 2 (BMI 35,0–39,9) fördubblades risken att barnen skulle födas med syrebrist och för mammor med fetmagrad 3 (BMI över 40) mer än trefaldigades risken för syrebrist hos barnen.

Forskningen har finansierats genom ett Distingished Professor Award från Karolinska Institutet till professor Sven Cnattingius. Martina Persson är även verksam som barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. En av forskarna som arbetat med studien är verksam vid University of Michigan School of Public Health i USA.

Publikation

Maternal Overweight and Obesity and Risks of Severe Birth-Asphyxia-Related Complications in Term Infants: A Population-Based Cohort Study in Sweden
Martina Persson, Stefan Johansson, Eduardo Villamor, Sven Cnattingius
PLOS Medicine, 11(5): e1001648, doi:10.1371/journal.pmed.1001648, online 20 May 2014