Publicerad: 2013-06-19 00:00 | Uppdaterad: 2016-08-23 14:21

Ökad allergirisk med nya brittiska mynt

Storbritanniens motsvarighet till Riksbanken, HM Treasury, beslutade 2011 att byta ut vissa valörer av de gamla kopparnickelmynten till betydligt billigare förnicklade mynt. En studie från Karolinska Institutet visar nu att fyra gånger så mycket nickel hamnar på huden vid hantering av de nya förnicklade mynten jämfört med kopparnickelmynten, något som ökar risken för allergi och eksem.

– Riksbanken i Sverige har valt att göra precis tvärt om. Enligt ett beslut som togs 2011 ska alla svenska mynt bli helt nickelfria inom några år, eftersom man bedömde att mynt med nickel utgör en hälsorisk. Det här gäller de nuvarande svenska femkronorna och enkronorna, som är av kopparnickel, säger Anneli Julander, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet och en av studiens författare.

Allergi mot nickel förekommer hos 15-20 procent av kvinnorna och nickel är en viktig orsak till eksem på händerna, framförallt hos människor som hanterar mynt dagligen. Därför begränsar EU:s kemikalieförordning (kallad REACH) hur mycket nickel som får frisättas från smycken, klockor, knappar och andra föremål som kommer i långvarig kontakt med huden. Begränsningen omfattar dock inte mynt, trots att det är känt att dessa kan orsaka nickeleksem.

I Storbritannien har HM Treasury nu valt att förändra sammansättningen av fempence- och tiopencemynten. De gamla kopparnickelmynten (innehåller 75 procent koppar och 25 procent nickel) ska bytas ut mot billigare förnicklade mynt. Efter att beslutet fattades undersökte det brittiska myntverket, Royal Mint, hur mycket nickel som frisätts från mynten i syntetisk svett under en vecka. De drog då slutsatsen att de nya förnicklade mynten inte utgör någon ökad hälsorisk jämfört med kopparnickelmynten.

Fyra gånger så mycket nickel

Men detta motsägs alltså av forskare vid IMM som i en studie i vetenskapstidskriften Contact Dermatitis visar att de nya förnicklade mynten innebär ännu större risk än kopparnickelmynten. Forskarna har undersökt hur mycket nickel som hamnar på huden när mynt hanteras som vid kassaarbete. De fann att fyra gånger så mycket nickel hamnar på huden från de nya förnicklade mynten jämfört med de gamla kopparnickelmynten. Orsaken är att det finns mycket mer nickel på ytan av de förnicklade mynten jämfört med kopparnickelmynten. Detta har verifierats med ytkänsliga analysmetoder i samarbete med KTH.

Forskarna vid IMM har också mätt hur mycket nickel som frisätts från mynt efter en vecka respektive kortare tid i syntetisk svett. Resultatet visar att en stor del av nickelfrisättningen sker under de första minuterna då frisättningshastigheten är mycket hög. Det är också en förklaring till varför kortvarig kontakt med föremål kan ge upphov till mycket nickel på huden.

Ökad allergirisk

– Vår slutsats är att de nya förnicklade mynten som nu införs i Storbritannien utgör en ökad allergirisk för befolkningen och särskilt för alla som hanterar mynt i sitt dagliga arbete. Det är viktigt att förstå att kortvarig och upprepad kontakt med mynt och andra föremål kan orsaka nickelallergi och eksem på händerna hos redan nickelallergiska personer, säger Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi vid IMM och en av forskarna bakom studien.

Forskningen har finansierats genom bidrag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Mynten som användes i studien hade lånats ut från Royal Mint.

Publikation

New UK nickel-plated steel coins constitute an increased allergy and eczema risk.
Julander A, Midander K, Herting G, Thyssen J, White I, Odnevall Wallinder I, et al
Contact Derm. 2013 Jun;68(6):323-30