Publicerad: 2017-09-14 09:36 | Uppdaterad: 2019-07-01 10:15

Nytt nationellt initiativ för precisionsmedicin - Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden är ett initiativ som ska ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård.

Initiativet beviljades stöd av Swelife i juni 2017 för en förstudie. I september 2017 hölls ett första möte i Stockholm där svenska kliniker, diagnostiker och tekniker landet runt samlades för att vara med och påverka utformningen av Genomic Medicine Sweden, GMS.

- Responsen var oerhört positiv med över 170 deltagare från hela landet med spetskompetenser över hela fältet, säger Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och projektledare för GMS.

GMS har alltsedan arbetat vidare med det gemensamma målet att tillsammans bygga en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin i Sverige. Primärt fokus kommer att läggas på patienter med ärftliga sjukdomar och cancer, men kommer även att utökas till andra områden såsom komplexa sjukdomar och infektionssjukdomar. Initiativet kommer att genomföras som ett brett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer i samhället, inklusive hälso- och sjukvården, universiteten, SciLifeLab och näringslivet.

Nyligen beviljades GMS startbidrag från Vinnova och tillsammans med ett genomförandebidrag under hösten 2018 finns möjlighet till finansiering till 2020.

 

Uppstartsmöte

Den 19 september 2017 på Karolinska Institutet.

 

Projektledare

Professor/överläkare

Richard Rosenquist Brandell

Enhet:Klinisk genetik

E-post:richard.rosenquist@ki.se

 

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan. Swelife har nu prioriterat fyra satsningar för svensk life science varav GMS initiativet är ett, läs mer om projektet Genomic Medicine Sweden på www.vinnova.se