Publicerad: 2020-08-28 11:45 | Uppdaterad: 2020-08-28 11:45

Nya statistiska metoder för genomtäckande associationsstudier

Vi lever i en tid när det tycks vara lättare att generera data än att faktiskt tolka den. Zheng Nings avhandling fokuserar därför på metodologi och analys för att använda ny biologisk kunskap från så kallade genomtäckande associationsstudier (GWAS).

GWAS används oftast för att upptäcka sambandet mellan genetiska varianter och komplexa drag. Syftet med Zhengs avhandling var att utveckla ny statistisk genetisk metodologi.

Den 11 september försvarar Zheng sin avhandling “Novel statistical methods for genome-wide association summary statistics”. Hans opponent är Professor Jian Yang från Institute for Molecular Bioscience vid University of Queensland. Zhengs handledare är Xia Shen och Yudi Pawitan.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63276277555

Läs hela avhandlingen i K:s öppna arkiv.