Publicerad: 2019-12-11 09:36 | Uppdaterad: 2019-12-12 14:05

Nya resultat om syrgasbehandling vid hjärtinfarkt

Oxygen

Nya analyser från syrgasstudien DETO2X-AMI identifierar låg-normal syresättning som riskmarkör vid hjärtinfarkt.

I en stor klinisk studie ledd från Södersjukhuset med 35 deltagande sjukhus från hela Sverige undersöktes betydelsen av rutinmässig syrgasbehandling hos patienter med hjärtinfarkt. Studieresultaten som publicerades i The New England Journal of Medicine (NEJM), visade varken nytta eller risk och som följd togs rutinmässig syrgasbehandling bort från nationella och internationella behandlingsrekommendationer vid hjärtinfarkt med normal syresättning i blodet (90-100%). I den nya analysen delades studiepopulation upp beroende på syresättning i blodet vid ankomst för att undersöka om patienter med låg-normal syresättning (90-94%) hade nytta av syrgasbehandling jämfört med de som hade hög-normala värden (95-100%).

Porträtt av Robin Hofmann

– I vår nya data hittade vi betydande skillnader när vi jämför patienter med låg-normal syresättning med de som hade hög-normala värden (95-100%) med exempelvis en nästan fördubblad mortalitet och mer än dubbelt så ofta nyinsjuknandet med hjärtsvikt under det första året efter hjärtinfarkten, säger studiens sisteförfattare Robin Hofmann, forskare vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och biträdande överläkare vid hjärtkliniken på Södersjukhuset. Låg-normal syresättning i blodet vid ankomst identifieras som en oberoende riskmarkör för allvarlig prognos, intressant nog ser vi dock ingen effekt av syrgasbehandling, varken fördel eller nackdel, precis som i huvudstudien.

Försteförfattare till studien är Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala Universitet.

Publikation

Effect of Oxygen Therapy on Cardiovascular Outcomes in Relation to Baseline Oxygen Saturation
Stefan K.James, David Erlinge, Johan Herlitz, Joakim Alfredsson, Sasha Koul, Ole Fröber, Thomas Kellerth, AnnicaRavn-Fischer, Patrik Alström, Ollie Östlund, Tomas Jernberg, Bertil Lindahl och Robin Hofmann
JACC: Cardiovascular Interventions, online 11 December 2019

Kontakt

Robin Hofmann Anknuten till Forskning