Publicerad: 2023-04-28 13:35 | Uppdaterad: 2023-05-01 21:07

Nya ledamöter i konsistoriet

Karolinska Institutet konsistorium (universitetsstyrelse) har fått två nya ledamöter: direktör Sarah McPhee och professor emeritus Jan Nilsson. Det beslutade regeringen den 27 april i ett förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor. De nya ledamöternas mandat sträcker sig från 1 maj 2023 till 30 september 2024.

Göran Stiernstedt står framför byggnaden Aula Medica på KI:s campus Solna.
Göran Stiernstedt är styrelseordförande för Karolinska Institutet sedan 1 maj 2020. Foto: Stefan Zimmerman

– Jag vill varmt välkomna dem båda till KI:s konsistorium. Med de erfarenheter och kompetenser de besitter så kompletterar de övriga ledamöter på ett mycket bra sätt. Jag vill också passa på att tacka de avgående ledamöterna Lisa Sennerby Forsse och Jonas Milton för strålande insatser i vår styrelse, säger konsistoriets ordförande Göran Stiernstedt.

KI:s konsistorium består av åtta externa ledamöter, inklusive ordförande, som utses av regeringen. Dessutom ingår bland annat lärar- och personalrepresentanter och studentföreträdare.

I och med regeringens beslut ingår från den 1 maj följande externa ledamöter i KI:s konsistorium:

Polismästare Carin Götblad, professor Sophia Hober, generaldirektör Carin Jämtin, direktör Sarah McPhee, professor emeritus Jan Nilsson, professor emeritus Ingemar Petersson, vicerektor Björn Stensaker samt docent Göran Stiernstedt (ordförande).

Ledamöterna är utsedda för en kortare tid än vanligt och sitter fram till den 30 september 2024. Regeringen motiverar detta med ”det säkerhetspolitiska läget och vikten av att sådan kompetens ingår i styrelserna”. 

Läs också en kommentar om detta av KI:s rektor Annika Östman Wernerson.