Publicerad: 2015-04-01 10:08 | Uppdaterad: 2015-04-01 10:08

Nya behandlingar för spelberoende prövas

Forskare vid Karolinska Institutet ska i två studier undersöka nya psykologiska metoder för att behandla spelberoende. Studierna bygger på att anhöriga till personer med spelberoende deltar i behandlingarna för att hjälpa dem ur sitt beroende. Behandlingarna kommer att ges via internet – ett sätt som i tidigare forskning har visat sig effektivt för att behandla flera psykiska tillstånd.

De allra flesta som har svårt att kontrollera sitt spelande mår väldigt dåligt psykiskt av det. Dessutom får det ofta stora negativa ekonomiska konsekvenser och går även ut över relationer till andra, arbete och den fysiska hälsan.

Beräkningar visar att ungefär 165 000 människor i Sverige idag har problem att sluta spela. 260 000 människor beräknas bo ihop med en person med allvarliga spelproblem. Flera forskningsstudier visar att även anhöriga till personer drabbas hårt av spelproblemen.

– Det är mig veterligen första gången både spelare och anhöriga deltar i internetbehandling för spelproblem. Men vi tror att det är bra att möta människor där de faktiskt spelar och det sker i allt högre utsträckning på nätet, säger Clara Gumpert, psykiatriker och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap och en av forskarna bakom studierna.

­– Många anhöriga blir bestulna eller utsatta för förskingring, de allra flesta får en kraftigt försämrad relation till den som spelar och många mår väldigt dåligt själva. Därför känns det väldigt bra att kunna erbjuda något även för anhöriga, säger Anders Nilsson, psykolog och doktorand i forskningsprojekten.

De två studierna Spelfrihet tillsammans och Anhörigstudien börjar ta emot deltagare i april 2015.

Mer information och anmälan här: www.spelfri.se