Publicerad: 2023-02-28 10:00 | Uppdaterad: 2023-02-28 10:06

Förebyggande internet-KBT mot sexövergrepp på barn öppnar på svenska

Hand som skriver på ett tangentbord.
Genrebild nerladdad från Pixabay. Foto: public domain CC0

Ett behandlingsprogram med anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för personer med sexuellt intresse för barn visade på goda resultat i en engelskspråkig pilotstudie. Nu öppnar det brottsförebyggande KBT-programmet även på svenska, tyska och portugisiska. Behandlingen, som har utvecklats av forskare och psykologer vid Karolinska Institutet, kommer att utvärderas inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete finansierat av EU.

Porträtt av Malin Joleby.
Malin Joleby är koordinator för den svenska delen av Prevent It-studien. Foto: Karolinska Insitutet

– Sexuell exploatering av barn är ett stort samhällsproblem som tyvärr ser ut att öka med teknikens framfart. I min tidigare forskning har jag fokuserat på konsekvenserna hos barn som utsatts för sexuella övergrepp. Därför känns det extra meningsfullt att vi nu försöker arbeta förebyggande, innan något barn kommer till skada, säger Malin Joleby, forskare vid centrum för psykiatriforskning och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

KBT-programmet, som heter Prevent It, är en nio veckor lång behandling med terapeutstöd som genomförs digitalt och är gratis. Den riktar sig till personer som är oroade för sina sexuella impulser riktade mot barn. Deltagare kommer rekryteras från krypterade webbforum på Darknet och via annonser i sökmotorer och i sociala medier. 

Anonymitet viktig förutsättning

Polismyndigheter i olika länder kommer också att informera personer som misstänks för sexualbrott mot barn om möjligheten att gå programmet. Polisen kommer däremot inte att ha någon möjlighet att följa upp om den misstänkte anmäler intresse att delta i programmet eller hur det sedan går i terapin. En viktig förutsättning för att nå den berörda gruppen och kunna utvärdera behandlingsprogrammet vetenskapligt är enligt forskarna att deltagarna får vara helt anonyma.

– Många som vill ha hjälp vågar inte söka sig till vården på grund av skam eller rädsla för att bli polisanmälda. Vår förhoppning är att nå ut till personer som annars inte skulle söka hjälp och att kunna erbjuda en behandling som är vetenskapligt framtagen och utvärderad, säger Malin Joleby.

Pilotstudien ger hopp

En första pilotstudie av Prevent It genomfördes på engelska åren 2019–2021 och fokuserade på personer som använde sexuellt övergreppsmaterial av barn. Pilotstudien visade att behandlingen fungerar; deltagarna minskade signifikant tiden de lagt på att titta på materialet jämfört med placebo. Ungefär hälften av deltagarna som fullföljde programmet hade inte tittat alls senaste veckan. Dessutom var behandlingen uppskattad av deltagarna, vilket är avgörande för att få personer att vilja genomgå den.

Resultaten från pilotstudien ger hopp om att det går att effektivt och säkert behandla dessa personer. Därför har programmet nu översatts och kulturellt anpassats till tre nya språk – svenska, tyska och portugisiska – och lanseras i stor skala över hela EU. Även den engelska versionen har uppdaterats.

Om projektet och samarbetspartners

Behandlingsprogrammet Prevent It utvärderas inom ramen för projektet PRIORITY (Prevention to Reduce Incidence Of Sexual Abuse by Reaching Individuals Concerned About Their Risk to Young People) som finansieras av EU:s Internal Security Fund- Police. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet i Sverige, Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf i Tyskland, Universidade do Porto i Portugal, University of Ottawa’s Institute of Mental Health Research vid The Royal i Kanada och Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA. Huvudprövare för Prevent It-studien är Christoffer Rahm, forskare vid centrum för psykiatriforskning och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och även verksam inom Psykiatri södra Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). 

Mer om Prevent It och anmälan

På den öppna webbsidan (anonymt)

Det går även att hitta information via onion-länk/TOR-browser.