Publicerad: 2024-06-24 16:14 | Uppdaterad: 2024-06-24 16:48

Ett recept för att sluta med nikotin

Porträttfoto
Tanja Tomson. Foto: Fotini Pimba

Tanja Tomson och kollegor har tagit fram ett stöd åt vårdpersonal vars patienter vill sluta med nikotin.

Text: Annika Lund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap 2 2024 / Tema nya nikotinprodukter

Hur fungerar nikotinberoende?

– När man röker når nikotinet hjärnan inom tio minuter. Då frigörs dopamin som bland annat gör att man blir piggare – man får en ”nicko-kick”. När man snusar tar det lite längre tid innan nikotinet når hjärnan men istället är nikotinnivån i blodet högre under längre tid. Den som har använt nikotin ett tag behöver höja dosen för att få den där kicken av nikotinet. Efter ytterligare ett tag kan det uppstå oro och negativa känslor om nikotinet uteblir. Då får man ett sug efter mer, säger Tanja Tomson är docent i Folkhälsovetenskap och forskar om bland annat tobaksavvänjning vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet.

Hur gör man för att sluta?

– Bäst evidens har kvalificerade rådgivande samtal i kombination med tillägg av nikotinläkemedel, som nikotinplåster eller tuggummi eller receptbelagda läkemedel. Det här är vård som bör erbjudas vuxna personer som röker dagligen, enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Men vi vet att många inte får den här vården. Många blir inte ens tillfrågade om sitt tobaks- eller nikotinanvändande.

Vad beror det på?

– I studier har läkare sagt att de saknar tid och i viss mån kunskap.

Hur forskar du om det här?

– Vi har tagit fram ett koncept som heter TOR, Tobaksavvänjning på recept, inspirerat av FAR, Fysisk aktivitet på recept. Det är ett nytt arbetssätt som gör det enklare att erbjuda kvalificerad rådgivning och nikotin­läkemedel. Behandlingen patienterna får är rådgivning om tobak i minst tio minuter, en skriftlig ordination om tobaksavvänjning och uppföljning vid minst ett tillfälle. Upplägget inför rökstoppet diskuteras med patienten, så behandlingen är individanpassad.

Hur effektivt är det?

– Vi har undersökt upplägget i en studie där 18 vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden ingick. Vid åtta vårdcentraler utbildade vi personalen i rökavvänjning och presenterade TOR. Resterande tio vårdcentraler utgjorde kontrollgrupp och där följde personalen vanliga rutiner. Där man använde TOR var 35 procent av dem som ville sluta rökfria ett halvår efter avslutad insats. På vårdcentralerna där man gjorde som vanligt var motsvarande siffra 13 procent.

Vill du sluta?

Sluta-Röka-Linjen
slutarokalinjen.se
020-84 00 00

Mer om samma ämne