Publicerad: 2020-11-23 21:00 | Uppdaterad: 2020-11-24 08:16

Ny typ av immunterapi för effektivare cancerbehandling

T-celler och NK-celler attackerar cancercell.
T-celler och NK-celler attackerar cancercell. Foto: Getty Images

Immunterapi mot cancer har gjort stora framsteg och för många patienter finns nu möjlighet till framgångsrika behandlingar som inte fanns för tio år sedan. Det finns dock vissa typer av cancer där befintlig immunterapi inte har fungerat. I en studie från Karolinska Institutet har en ny typ av immunterapi utvecklats som ger hopp om fler framtida behandlingsalternativ mot cancer. Studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Cancerceller har en förmåga att omprogrammera kroppens immunceller för att gynna tumörens tillväxt. Tack vare år av forskning har det blivit möjligt att dra nytta av kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancer. Genom att använda olika antikroppar kan T-cellerna i immunförsvaret triggas att gå till attack mot cancercellerna.

Makrofager är en annan typ av celler som har en nyckelroll i immunförsvaret där de rekryterar T-cellerna till ett område som utsätts för främmande organismer och där reglerar deras funktion. Tyvärr utvecklar vissa cancertumörer sätt att stänga av immunsystemet, bland annat genom att få makrofagerna i tumören att blockera T-cellerna.

Medförfattarna Silke Eisinger och Mikael Karlsson vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
Medförfattarna Silke Eisinger och Mikael Karlsson vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Foto: Mitch Eisinger

- I vår studie har vi utvecklat en ny typ av immunterapi där specifika antikroppar istället aktiverar makrofagerna för att stödja immunsystemet att ta död på cancercellerna, säger Mikael Karlsson, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, och en av forskarna bakom studien.

Studien visar vidare att NK-celler, som är en annan viktig del av immunförsvaret, framförallt aktiveras med denna nya immunterapi. NK-cellerna arbetar då tillsammans med T-cellerna för att döda tumören, till skillnad från befintliga immunterapier som endast aktiverar T-cellerna.

- Det visar sig dessutom att när NK-cellerna aktiveras av makrofager kan deras cancerbekämpande förmåga bli väldigt effektiv, berättar Mikael Karlsson.

Även effektivt på mänskliga cancerceller

Studien, som är gjord i samarbete med Rockefeller University i New York, genomfördes först i ett modellsystem. Forskarna applicerade sedan sin upptäckt på humana hudtumörer för att se om resultatet var överförbart till människor.

- Vi kan se även här att dessa specifika antikroppar triggar de humana makrofagerna, som i sin tur aktiverar NK-cellerna att döda cancercellerna, förklarar Mikael Karlsson.

Forskarnas fynd visar därmed att den nya immunterapin aktiverar en annan del av immunsystemet än tidigare, och ger hopp om att kunna användas i kombination med befintlig terapi.

- Lagarbetet mellan NK-cellerna och T-cellerna ökar effektiviteten, vilket kan bidra till att fler typer av cancer skulle kunna bli behandlingsbara i framtiden, avslutar Mikael Karlsson.

Studien har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Novo Nordisk, Nicholson Exchange, Ragnar Söderberg Stiftelse, Radiumhemmets Forskningsfonder, Stockholms stad, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Rockefeller University.

Publikation

Targeting a scavenger receptor on tumor-associated macrophages activates tumor cell killing by NK cells”, Silke Eisinger, Dhifaf Sarhan, Vanessa F. Boura, Itziar Ibarlucea-Benitez, Sofia Tyystjärvi, Ganna Oliynyk, Marie Arsenian-Henriksson, David Lane, Stina L. Wikström, Rolf Kiessling, Tommaso Virgilio, Santiago F. Gonzalez, Dagmara Kaczynska, Shigeaki Kanatani, Evangelia Daskalaki, Craig E. Wheelock, Saikiran Sedimbi, Benedict J. Chambers, Jeffrey V. Ravetch, Mikael C.I. Karlsson, Proceedings of the National Academy of Sciences, online veckan den 23 november, 2020, doi: 10.1073/pnas.2015343117