Publicerad: 2023-11-21 08:56 | Uppdaterad: 2023-11-21 08:56

Ny studie visar oväntade konsekvenser av CRISPR-Cas9-geneditering

En ny studie av Claudia Kutters forskargrupp på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) har identifierat potentiella fallgropar i användandet av genediteringstekniken CRISPR-Cas9, en gensax som bland annat används vid cancerbehandlingar.

Claudia Kutter Foto: John Sennett

Studien har identifierat att en cancer-cellinje, som härstammar från leukemi, tar bort en region som kodar för en tumörhämmande gen samt för gener som styr celltillväxt. 

-Vi fann att denna eliminering ofta sker när cancerceller utsätts för stress, till exempel vid användandet av CRISPR, som är en så kallad gensax, eller andra behandlingar som exempelvis antibiotika. Elimineringen förändrar genediteringen på ett unikt sätt, vilket i sin tur påverkar grundläggande biologiska processer som tex DNA- replikation, cellcykelreglering och DNA- reparation, säger Claudia Kutter, forskargruppsledare på MTC, Karolinska Institutet.

Kunskapen är viktig för forskare, kliniker och biotekniker för att korrekt kunna tolka och tillämpa genediteringsresultat. Studien har också en klinisk relevans, eftersom de observerade elimineringarna är i gener som är förknippade med cancer vilket har betydelse för cancerforskning och behandling.

-Chockerande nog har denna eliminering oavsiktligen förbisetts av många forskare som modifierar gener i cancerceller genom tex CRISPR-screeningar. Elimineringen förekom också oftare hos patienter som har genomgått en cancerbehandling. De behandlade cancercellerna hade, i och med elimineringen, en selektiv fördel vilket är dåligt för patientens långsiktiga överlevnad eftersom dessa celler fanns kvar efter behandlingen, säger Claudia.

Studien fungerar främst som en varningssignal, men öppnar också dörrar för vidare forskning som syftar till att utnyttja potentialen hos geneditering samtidigt som man minimerar oavsiktliga konsekvenser, menar Claudia.

 

Läs studien i Life Science Alliance här