Publicerad: 2020-06-01 06:00 | Uppdaterad: 2020-06-01 07:55

Ny studie visar hur ketamin verkar mot depression

Deprimerad man sitter i en tunnel
Foto: Getty Images

Narkosmedlet ketamin har i låga doser visat sig ge snabb effekt mot svårbehandlad depression. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet att de har identifierat en viktig måltavla för läkemedlet – en specifik mottagare för serotonin i hjärnan. Fynden som publiceras i Translational Psychiatry ger hopp om nya, effektiva depressionsläkemedel.

Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige och drabbar var tionde man och var femte kvinna någon gång under livet. Mellan 15 och 30 procent av patienterna blir inte hjälpta efter de två första behandlingsförsöken och då kallas depressionen svårbehandlad. Låga doser av narkosmedlet ketamin har i studier visat sig ge snabb effekt för vissa drabbade, men det är inte känt i detalj hur läkemedlet verkar. En nässpray med ketamin har nyligen godkänts i USA och EU för patienter med behandlingsresistent depression.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu avbildat försökspersoners hjärnor med PET-kamera (positronemissionstomografi) i samband med ketaminbehandling.

Största PET-studien i sitt slag

Porträttbild på Mikael Tiger, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap
Mikael Tiger. Foto: Anna Magnusson Collsiöö

I den största PET-studien i sitt slag i världen ville vi dels undersöka hur stor effekten är, dels om ketamin verkar via mottagare för signalämnet serotonin av typen serotonin 1B-receptorer. Vi och en annan forskargrupp har tidigare kunnat påvisa låg mängd av serotonin 1B-receptorer i hjärnan hos patienter med depression, säger Mikael Tiger, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

I den första delen av studien lottades 30 personer med svårbehandlad depression till att antingen få dropp med ketamin (20 personer) eller koksaltlösning, så kallad placebobehandling. Detta upplägg kallas randomiserad, dubbelblind studie, där varken patienten eller den som behandlar från början vet vem som får verksam substans. Innan personen fick droppet och 24–72 timmar efteråt avbildades hjärnan med PET-kamera.

I nästa fas av studien fick de som ville (29 personer) ketamin två gånger i veckan, under två veckor. Resultatet blev att drygt 70 procent av de som behandlades med ketamin fick effekt av läkemedlet, enligt en skattningsskala för depression.

Ökar mängden receptorer

Serotonin är viktigt vid depression och låga halter tros vara kopplade till allvarligare sjukdom. För signalämnet finns 14 olika mottagare, receptorer, som sitter på nervcellernas yta. Vid den aktuella PET-avbildningen användes en radioaktiv markör som specifikt band till serotonin 1B-receptorer. Forskarna kunde då se att ketaminet verkade via dessa receptorer, något som tidigare varit okänt. Bindning till denna receptor minskar frisättningen av serotonin, men ökar mängden av ett annat signalämne kallat dopamin. Dopamin ingår i hjärnans belöningssystem och har stor betydelse för att människor ska uppleva positiv livskänsla, något som ofta saknas vid depression.

Porträtt av Johan Lundberg.
Johan Lundberg. Foto: Martin Stenmark

– Vi visar för första gången att mängden serotonin 1B-receptorer ökar av ketaminbehandling. Ketamin har fördelen att verka mycket snabbt, men samtidigt är läkemedlet narkotikaklassat och riskerar att ge beroende. Därför är det intressant att i fortsatt forskning gå vidare och undersöka om denna receptor kan vara en möjlig måltavla för nya, effektiva läkemedel, men utan ketaminets biverkningar, säger Johan Lundberg, forskargruppsledare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.

Studien gjordes i samarbete med Norra Stockholms Psykiatri och finansierades av Vetenskapsrådet, Söderström König Stiftelsen, Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm, Psykiatrifonden och Karolinska Institutet. 

PET-bild ketamin mot depression
PET-bilder av hjärnan där området hippocampus har förstorats upp. Här syns att det har skett en mer omfattande inbindning till serotonin 1B-receptorn (mer gul färg) efter behandling med ketamin (ovan), jämfört med innan behandlingen. För placebo-behandlingen (nedan) syns ingen skillnad före och efter behandling. Källa: Mikael Tiger & Emma Veldman

Publikation

”A randomized placebo controlled PET study of ketamine’s effect on serotonin 1B receptor binding in patients with SSRI resistant depression.” Mikael Tiger, Emma R. Veldman, Carl-Johan Ekman, Christer Halldin, Per Svenningsson och Johan Lundberg, Translational Psychiatry, online 1 juni 2020, doi: 10.1038/s41398-020-0844-4.