Publicerad: 2018-05-18 10:21 | Uppdaterad: 2018-05-18 10:44

Ny strategi för att bota kronisk hepatit B-infektion

hepatit b virus

Forskare från Karolinska institutet och Hannover Medical School har publicerat två studier som ger insikter om hur immunsystemet svarar och hjälper till att eliminera en hepatit B-infektion efter avbruten behandling. Fynden kan ligga till grund för framtida skräddarsydda behandlingsmetoder och publiceras i The Journal of Infectious Diseases och Journal of Hepatology.

Kronisk hepatit B (CHB) orsakas av hepatit B-viruset (HBV) och påverkar 250 miljoner människor över hela världen. Viruset infekterar levern, och infekterade patienter löper risk att utveckla skrumplever och levercancer.

Nukleosid/nukleotidanaloger (NA) är de vanligaste läkemedlen mot CHB, men behandlingen gör endast att viruset försvagas och leder sällan till att infektionen helt försvinner. För de flesta patienter innebär detta alltså en livslång behandling.

Immunförsvaret kan återhämta sig hos en del patienter

I och med detta utforskas ständigt nya behandlingsstrategier med syfte att helt eliminera HBV. En av dessa går ut på att NA-behandlingen avbryts på ett strukturerat sätt hos patienter som redan behandlats under ett par år. Hos 20-30 procent av CHB-patienterna återhämtar sig immunsystemet efter utmattningen från den kroniska infektionen och uppnår kapacitet att effektivt bekämpa viruset när det börjar dela på sig igen efter att behandlingen avbryts.

I en klinisk studie utfördes sådana strukturerade avbrott på 15 patienter med CHB. Patienterna observerades noggrant före, under och efter testet, och biologiska prover togs hela tiden för efterföljande flödescytometrisk analys av immunsystemet. Försöket fokuserade på de delar av immunsystemet som har kapacitet att känna igen och eliminera virusinfekterade leverceller.

Christine Zimmer– Avbruten NA-behandling stärker avsevärt immuncellernas kapacitet att döda HBV-infekterade celler, och den aktiveringen är även förknippad med att vissa patienter blir av med sitt virus. För de patienter som lyckades eliminera infektionen fann vi även att immunsystemet var mindre utmattat och att immunceller som specifikt känner igen viruset expanderade in vivo, säger doktoranden Christine Zimmer på institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Fler och större studier behövs

Patientrekrytering för den här sortens kliniska tester är extremt svårt, men fynden behöver fortfarande styrkas i större studier.

Niklas Björkström.– Det återstår fortfarande ett flertal frågor att besvara, till exempel exakt vilken komponent av immunsystemet som behöver aktiveras för att patienter ska bli botade från sin CHB efter NA-avbrott, och vi måste dessutom identifiera vilka patientgrupper som kan dra nytta av avbruten NA-behandling, säger Niklas Björkström, läkare och docent på institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska institutet, en av huvudförfattarna.

Studierna finansierades av det tyska infektionsforskningscentret DZIF, svenska Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Stiftelsen för strategisk forskning, Svenska sällskapet för medicinsk forskning, Radiumhemmets forskningsfonder, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Novo Nordisk Foundation, Åke Wibergs stiftelse, Centrum för innovativ medicin på Karolinska institutet, Stockholms läns landsting, och Karolinska institutet. En del av författarna har mottagit avgifter och/eller stipendier från läkemedelsföretag. Forskningsartiklarna innehåller detaljerad information om eventuella intressekonflikter.

Publikationer

“Increased NK cell function after cessation of long term nucleos(t)ide analogue treatment in chronic hepatis B is associated with liver damage and HBsAg loss”
Christine L. Zimmer, Franziska Rinker, Christoph Höner zu Siederdissen, Michael P. Manns, Heiner Wedemeyer, Markus Cornberg and Niklas K. Björkström.
The Journal of Infectious Diseases, online 23 april, 2018, doi: 10.1093/infdis/jiy097

“Hepatitis B virus-specific T cell responses after stopping nucleos(t)ide analogue therapy in HBeAg negative chronic hepatitis B”
Franziska Rinker, Christine L. Zimmer, Christoph Höner zu Siederdissen, Michael P. Manns, Anke R.M. Kraft, Heiner Wedemeyer, Niklas K. Björkström and Markus Cornberg.
Journal of Hepatology, online 11 maj, 2018, doi: 10.1016/j.jhep.2018.05.004