Publicerad: 2013-07-31 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-16 19:20

Ny signalmolekyl kan förhindra hjärtinfarkt

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en signalmolekyl som visat sig stabilisera åderförkalkningar i blodkärl. Fynden som presenteras i tidskriften Science Translational Medicine visar hur celler i immunförsvaret kan förbättra tillståndet i blodkärlen och därigenom minska risken för hjärtinfarkt.

Åderförkalkning är en kronisk inflammationssjukdom där kolesterol ansamlas i kärlväggarna och bildar plack som minskar blodflödet i kärlet. Placken kan under påfrestning brista, och detta utlöser hjärtinfarkter och stroke. Immunförsvarets T-celler deltar under utvecklingen av åderförkalkning genom att påverka andra celler i blodkärlen, antingen genom direktkontakt eller genom signalering via utsöndrade cytokiner, ett slags "immunhormoner". I den aktuella studien har forskarna identifierat att ett cytokin som bildas av vissa T-celler kan stabilisera placken vilket skyddar dem från att brista.

Forskarna gjorde upptäckten när de undersökte en ny musmodell i ett samarbete med forskare vid Yale University och Howard Hughes Medical Institute i USA.

– När vi analyserade mössen blev vi förbryllade av resultatet som var helt motsatt vår ursprungliga hypotes. Vi var tvungna att genomföra en helt ny uppsättning experiment för att förstå vad som hände och i slutändan kunde vi identifiera cytokinet interleukin-17 som den signal som stabiliserade placken, säger Anton Gisterå, en av de forskare som genomfört studien.

Möjligheten att med medicinsk behandling stabilisera plack undersöktes inte i den aktuella studien, men upptäckten bidrar enligt forskarna med viktig information om immunförsvarets roll vid åderförkalkning. Traditionellt har man bara sett på åderförkalkning som ansamlingar av kolesterol i artärerna och inblandningen av inflammation är inte tillräckligt kartlagd.

– Vi behöver fördjupa oss i de inflammatoriska förloppen för att på så sätt kunna hitta nya behandlingar utöver att sänka blodfetterna hos patienter i riskzonen. Vi har effektiva kolesterolsänkande läkemedel men de botar inte sjukdomen. Även om de minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt så eliminerar de inte den, säger Göran K. Hansson, gruppledare för Experimentell kardiovaskulär forskning på Centrum för molekylär medicin, som lett den aktuella studien.

Enligt forskarna pekar resultaten på nya möjliga behandlingssätt för att stabilisera åderförkalkning. Man bör också undersöka hjärtkärlsystemet och riskfaktorer för hjärtinfarkt hos patientgrupper som på grund av andra sjukdomar blir behandlade med interleukin-17-blockerande läkemedel.

Centrum för molekylär medicin, grundat av Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting är ett ledande forskningcenter inom svensk medicinsk forskning. Studien har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Hjärt.Lungfonden, Stockholms Läns Landsting, Stiftelsen för Strategisk Forskning och EU.

Publikation

Transforming growth factor-β signaling in T cells promotes stabilization of atherosclerotic plaques through an interleukin-17-dependent pathway.
Gisterå A, Robertson A, Andersson J, Ketelhuth D, Ovchinnikova O, Nilsson S, et al
Sci Transl Med 2013 Jul;5(196):196ra100