Publicerad: 2023-05-11 13:05 | Uppdaterad: 2023-06-26 17:16

Ny rutin ger forskare tillgång till 1,5 miljoner covid-19-prover som förvaras på KI

Provsamling covid-19-prover
Provsamling covid-19-prover Foto: Evelina Björninen

Biobank Sverige har tillsammans med regionerna och Nationellt Pandemicenter (NPC) vid KI tagit fram en ny process som ger forskare tillgång till 1,5 miljoner covid-19-prover. Proverna förvaras vid NPC på KI och ansökan om att ta del av proverna kräver etiskt godkännande.

Jessica Alm
Jessica Alm Foto: Andreas Andersson

- Provsamlingen erbjuder en unik möjlighet för retrospektiv analys av smittspridningsförloppet och andra relaterade frågor, som det inte fanns möjlighet eller resurser att utföra under pandemins intensiva faser, säger Jessica Alm, enhetschef för NPC.

En ny ansökningsblankett har skapats specifikt för covid-19-provsamlingen vid NPC och Biobank Sverige har utsett två regionala biobankscentrum (RBC) som ska ansvara för koordineringen av den gemensamma nationella ansökningsprocessen; RBC Syd och RBC Mellansverige. På det här sättet underlättas hanteringen av inkomna ansökningar gällande samordning och regulatorisk granskning enligt biobankslagen. För den vetenskapliga och forskningsmässiga utvärderingen har en extern expertgrupp tillsatts, med bland annat representanter från Föreningen för klinisk mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten och Svenska infektionsläkarföreningen. Varje region har däremot alltid det juridiska ansvaret för sina prov och kommer vid varje ansökan att besluta om tillgång och utlämning av prov förvarade vid NPC.

Personalporträtt Biomedicum
Lars Engstrand Foto: Johannes Frandsén

I samarbete med SciLifeLab kommer provsamlingen vid NPC att publiceras digitalt via den svenska dataportalen för covid-19 och pandemisk beredskap. Där kan forskare få en överblick av provsamlingen samt information om processen och rutiner för tillgång till prov. Syftet med dataportalen är att stimulera och bidra till ökad forskning om covid-19, även utöver provsamlingen vid NPC.

- Vi hoppas att denna unika provsamling kommer att nyttjas av forskare inom fältet som kan leda till nya kunskaper inte enbart om covid-19, utan även vid framtida pandemier. På så sätt blir vi bättre förberedda och kan förhoppningsvis minska sjukdomsbördan och kostnaderna för samhället i stort, säger Lars Engstrand, professor, överläkare och föreståndare vid NPC på KI.

Så här ansöker du om att få tillgång till proverna

Fyll i blanketten: 
L1h. Ansökan om yttrande från expertgruppen avseende tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid NPC

För mer information, se följande dokument:
K10. Anvisningar och rutiner för tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid Nationellt Pandemicenter

Notera att ansökan inklusive relevanta bilagor administrativt ska förhandsgranskas utifrån biobankslagens krav. Detta görs av koordinerande RBC innan det att expertgruppen lämnar sitt yttrande. Komplett underlag ska därför skickas till covid19@biobanksverige.se.