Publicerad: 2022-02-01 09:00 | Uppdaterad: 2022-02-01 09:00

Ny professor i kardiologi på KI SöS

Jacob Hollenberg
Jacob Hollenberg. Foto: Fotogruppen Sös

Från och med den 1 februari anställs Jacob Hollenberg som professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård på Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). Tjänsten är förenad med en överläkartjänst inom verksamhetsområde kardiologi. Han blir därmed den första professorn inom detta område i Sverige.

Jacob kommer på sin KI-tid att driva forskning som forskargruppledare inom hjärtstopp, men även stimulera intensivvårdsverksamheten till forskning kring till exempel covid-19. Vidare kommer han att leda kurser inom medicinsk intensivvård på Läkarprogrammet.

Jacob kommer att fortsätta att arbeta som överläkare på 50 % på MIVA, Södersjukhuset som är Sveriges enda intensivvårdsavdelning inriktad på medicinsk intensivvård.