Publicerad: 2020-10-01 10:58 | Uppdaterad: 2020-10-01 10:58

Ny molekylär klassificering av kronisk lymfatisk leukemi

Richard Rosenquist Brandell och Kostas Stamatopoulos
Richard Rosenquist Brandell och Kostas Stamatopoulos

Forskare vid Karolinska Institutet har i ett stort internationellt forskningssamarbete studerat närmare 30.000 patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Studiens resultat, som nyligen publicerades i tidskriften Blood, kommer att leda till en ny molekylär klassificering av sjukdomen.

Kostas Stamatopoulos och Richard Rosenquist Brandell, båda professorer vid forskargruppen klinisk genetik, institutionen för molekylär medicin och kirurgi deltar i det internationella forskningssamarbetet, ERIC - the European Research Initiative on CLL där man har studerat närmare 30.000 patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Resultat från studien publicerades nyligen i tidskriften Blood och visar att 41% av patienterna kunde klassificeras i undergrupper utifrån hur deras B-cellsreceptor ser ut.

– Patienter med KLL har ett mycket varierande sjukdomsförlopp där vissa patienter har en aggressiv sjukdom medan andra har en mer ”snäll” variant. Med hjälp av den nya molekylär klassificeringen av KLL, säger Richard Rosenquist Brandell, så kan vi bättre studera undergrupper av sjukdomen och förhoppningsvis utveckla nya behandlingsformer.  

Publikation

Higher-order connections between stereotyped subsets: implications for improved patient classification in CLL Andreas Agathangelidis et al. Blood, online 29 September, 2020, doi.org/10.1182/blood.2020007039

Kontakt

Richard Rosenquist Brandell Professor/Överläkare