Publicerad: 2023-06-12 16:46 | Uppdaterad: 2023-06-13 10:09

Ny metod gör det möjligt att studera partiklar i nanoskala

Biopartiklar i nanoskala
Biopartiklar i nanoskala går nu att studera med en ny metod. Illustration: Alexey Chizhik

Forskare från Karolinska Institutet har skapat en ny metod för att studera de allra minsta beståndsdelarna i vår kropp. Studien som publicerats i Nature Biotechnology öppnar möjligheten för forskare att bland annat utveckla mer effektiva vaccin.

I kroppen cirkulerar partiklar i nanoskala som påverkar vår kropp på olika sätt. Till exempel finns lipoproteiner som upprätthåller metabolismen i cellerna och virus som kan orsaka flera olika sjukdomar. Dessutom finns lipida nanopartiklar som används som så kallade läkemedelsbärare, till exempel för lipid-nanopartikelbaserade mRNA-vaccin.  

Erdinc Sezgin, forskningsassistent vid KI
Erdinc Sezgin, forskare vid KI Foto: Karolinska Institutet

Men det är svårt att studera dessa partiklar på grund av deras ringa storlek. Forskarna i studien har därför utvecklat en ny metod som de kallar för singelpartikelprofilering (SPP).

– Vi presenterar nu en ny metod som utan motstycke ger information om biopartiklar i nanostorlek, säger Erdinc Sezgin, forskare vid SciLifeLab och institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.  

Viktigt verktyg för framtagande av läkemedel

Metoden gör att det går att läsa av information och egenskaper hos tusentals partiklar mellan 5 och 200 nanometer. 

 – Vår metod kan användas för att studera biopartiklar i kroppen såväl vid hälsa som vid olika sjukdomar. Dessutom kommer det att vara ett ovärderligt verktyg för att skapa bättre och effektivare läkemedelsbärare i nanostorlek, säger Erdinc Sezgin. 

Ett av forskarnas mål var att skapa en enkel och billig metod som är tillgänglig för alla forskare att använda. 

– Därför etablerarade vi en metod som byggde på redan kommersiellt tillgängliga mikroskop. Vi gjorde också vårt dataanalysverktyg samt all data fritt tillgängligt, säger Erdinc Sezgin. 
 

Publikation

High-throughput measurement of the content and properties of nano-sized bioparticles with single-particle profiler”, Taras Sych, Jan Schlegel, Hanna M.G. Barriga, Miina Ojansivu, Leo Hanke, Florian Weber, R. Beklem Bostancioglu, Kariem Ezzat, Herbert Stangl, Birgit Plochberger, Jurga Laurencikiene, Samir El Andaloussi, Daniel Fürth, Molly M. Stevens, Erdinc Sezgin, Nature Biotechnology, online 12 juni 2023, doi: 10.1038/s41587-023-01825-5