Publicerad: 2014-03-03 16:49 | Uppdaterad: 2014-03-05 10:54

Ny metod för att utesluta akut hjärtinfarkt

I Dina Melkis doktorsavhandling presenterar hon en ny metod för att snabbt utesluta akut hjärtinfarkt eller annan allvarlig akut kranskärlssjukdom hos patienter som söker akutmottagningen på grund av bröstsmärta.

Den nya metoden verkar kunna minska andelen hjärtpatienter som behöver läggas in för observation med 10-20 procent.

Dina Melki disputerade i november 2013 vid Institutionen för medicin, Huddinge. Hon är verksam på Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar, KI, och Karolinska Universitetssjukhus.