Publicerad: 2020-12-18 12:54 | Uppdaterad: 2020-12-22 12:34

Ny lovande behandlingprincip vid premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)

Kvinna sitter lutad mot vägg i profil
Foto: iStock

För första gången visar en ny studie att behandling med progesteronreceptor-hämmare har god effekt på typiska symtom som irritabilitet och depression hos kvinnor som lider av PMDS. Studien som har genomförts vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Umeå Universitet har publicerats i tidskriften American Journal of Psychiatry.

Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är ett tillstånd som innebär svåra mentala premenstruella symtom med påtaglig negativ inverkan på det dagliga livet och som drabbar 3-5 procent av kvinnor i fertil ålder. Idag är standardbehandlingen kombinerade p-piller eller antidepressiva serotoninåterupptagshämmare. Dessa behandlingar är effektiva men passar inte alla kvinnor.

I den aktuella studien har man istället undersökt effekten av en selektiv progesteronreceptor-modulerare (ulipristal acetate, UPA) som binder till progesteronreceptorn och hämmar dess effekt i hjärnan. Denna substans som idag används för behandling av myom, blockerar ägglossningen och bibehåller östradiol- och progesteronnivån på konstant måttliga nivåer.

Forskare från Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Umeå Universitet har genomfört en dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie på 95 kvinnor med PMDS och som visar att UPA effektivt minskar psykiska symtom som irritabilitet och depression hos dessa kvinnor. Enligt studien som publicerats i den medicinska tidskriften American Journal of Psychiatry, blev hälften av patienterna som fick UPA helt symtomfria jämfört med 21 procent i placebogruppen.

Helena Kopp Kallner, lektor och överläkare i gynekologi och Angelica Lindén Hirschberg, professor
Helena Kopp Kallner, lektor och överläkare i gynekologi och Angelica Lindén Hirschberg, professor Foto: NA

Resultaten ger ökad kunskap om bakomliggande mekanismer till symtomen och kan förhoppningsvis innebära ett nytt behandlingsalternativ för kvinnor med PMDS.

"Det är oerhört roligt att de kliniska observationer man gör i mötet med patienter kan visas i vetenskapliga studier som leder till att kvinnor kan få bättre hjälp!" Säger Helena Kopp Kallner lektor och överläkare i gynekologi på Institutionen för kliniska vetenskaper, KIDS. 

Läkemedlet finns endast i en produkt som inte är tillgänglig på marknaden idag. Den blir eventuellt tillgänglig som behandling för PMDS i sommar nästa år beroende på vad europeiska läkemedels kommissionen beslutar. 

"Fantastiskt om studien kan leda till en ny behandlingsmöjlighet för kvinnor med PMDS som lider svårt och där standardbehandling har begränsad effekt" Säger Angelica Lindén Hirschberg, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 

För mer information:
Helena Kopp Kallner, lektor och överläkare i gynekologi på Institutionen för kliniska vetenskaper, KIDS, KI
Angelica Lindén Hirschberg, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI

Publikation:

Ulipristal Acetate for Treatment of Premenstrual Dysphoric Disorder: A Proof-of-Concept Randomized Controlled Trial.
Comasco E, Kopp Kallner H, Bixo M, Hirschberg AL, Nyback S, de Grauw H, et al
Am J Psychiatry 2020 Dec;():appiajp202020030286

Kontakt

Helena Kopp Kallner Lektor/Överläkare