Publicerad: 2020-08-21 15:51 | Uppdaterad: 2022-01-26 16:34

Ny licentiatavhandling utforskar e-patienter och deras engagemang inom egenvård och hälso- och sjukvård

porträtt av Therese Scott Duncan
Therese Scott Duncan. Foto: Ulf Sirborn


Hallå där Therese Scott Duncan. Du presenterade din licentiatavhandling "Paving the way - the second generation of e-patients, their experiences, actions and driving forces" i mitten av maj. Stort grattis i efterskott! Kan du berätta lite mer?

– Jag jobbar på centrum för hälsoinformatik (HIC) där Sabine Koch är min huvudhandledare och forskargruppschef. Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskap (Medicine Kandidatexamen) men har valt att inrikta mig på hälsoinformatik (Medicine Masterexamen), det ämne som jag även skrev min avhandling inom, säger Therese Scott Duncan som presenterade sin licentiatavhandling innan sommaren.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om 'e-patienter' – patienter med kronisk sjukdom –eller deras närstående som gör mer än vad vården förväntar sig samt använder sig av någon form av teknik eller digitala hjälpmedel. Jag utforskar hur det kommer sig att dessa patienter är motiverade att vara engagerade och aktiva i sin egenvård och i vårdmötet, hur deras engagemang ser ut, samt på vilket sätt de engagerar sig?

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Genom åren har vi sett en utveckling av e-patienters engagemang tack vare den digitala utveckling som skett i samhället. De har gått från att använda internet för att hitta information om sin hälsa och vård samt hitta andra som befinner sig i liknande situation att få stöd från, till att vara de som skapar nya innovationer och data som de sedan använder för sig själva men även för att hjälpa andra.

Hur kan detta bidra till att förbättra människors hälsa?

– Innovationer skapade av användare själva ger oftast det bästa resultatet i att hitta lösningar för behovet hos användarna. Detta är även viktigt för utvecklare av ny teknik inom hälsa och vård, att komma fram till vilka användarnas behov är och hur vi kan hitta lösningar för dem. Detta ökar användningen av en ny digital lösning.

– Att kunna ta del av e-patienters lösningar och metoder för att utföra sin egenvård och skapa sin egen hälsodata är även av stort vikt för andra patienter/närstående, för att kunna tillgodogöra sig och anpassa till sin egen situation.

– Att känna sig motiverad till att utföra sin egenvård samt att påverka vården i en positiv riktning ger en kontroll över sin egen situation, vilket i sin tur leder till en bättre upplevd hälsa.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag kommer att fortsätta forska inom detta område, så med min licentiatavhandling som grund kommer jag att fortsätta mina doktorandstudier. Den nya avhandlingen kommer att innehålla det som gjorts hittills, med fokus på patienter och närstående, men även hur det ser ut i vården. Några frågor jag ställer mig är hur vårdpersonalen uppfattar e-patienter samt vilket stöd som behövs för att bemöta de krav som ställs? Hur kan samvård uppstå? Kan vårdpersonal lära sig något av e-patienter?

Kontakt

Therese Scott Duncan Doktorand-L