Publicerad: 2023-01-12 11:14 | Uppdaterad: 2023-01-12 11:41

Ny licentiatavhandling om klinisk bedömning av långvarig fatigue och smärta

Hallå där Gabriella Bernhoff, avdelningen för allmänmedicin och primärvård. Den 3 februari försvarar du din licentitatavhandling "On the clinical assessment of persistent fatigue and pain", vad handlar den om?

Porträtt av Gabriella Bernhoff, avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS.
Gabriella Bernhoff, avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Privat.

Den handlar om handläggning och diagnostik för patienter med långvarig fatigue och smärta. Specifikt om nyttan för några vanliga screeningmetoder - Beighton score och smärtteckning, samt om patienters upplevda hälsa.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Beighton-score och smärtteckning verkar ha fortsatt en viktig roll i utredningen vid långvarig fatigue och smärta. Screening med smärtteckning kan också vara ett stöd i en patientcentrerat omhändertagande och bör utvecklas vidare. Tillståndet myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom eller ME/CFS fick tydligare identitet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Resultat från screening kan bidra med precision eller ett underlag för särskilda hänsyn inom egen vård och behandling.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Fortsatt forskning är i sikte, och kommer att handla om fysioterapi för patienter med samma besvär som beskrivs i avhandlingen. 

Kontakt