Publicerad: 2016-02-09 13:29 | Uppdaterad: 2018-05-09 10:02

Ny KI-studie: Regelbunden fluorlackning minskar inte förekomsten av karies

Projektet Stop Caries Stockholm – ett samarbete mellan KI, Folktandvården, Distriktstandvården och Köpenhamns Universitet – har nu publicerat en studie i Caries Research som visar att regelbunden fluorlackning inte minskar förekomsten av karies.

I Sverige har tandhälsan förbättrats de senaste decennierna, men detta gäller inte alla. Kariesförekomsten är ojämnt fördelad bland befolkningen och drabbar oftare barn i socioekonomiskt svaga områden. Barn som får karies tidigt drabbas ofta svårt och de får också oftare karies i sina permanenta tänder – därför måste man gå in med kariesförebyggande insatser tidigt.

Stop Caries Stockholm har mot bakgrund av detta jämfört ett konventionellt vårdprogram med ett utökat vårdprogram med fluorlackningar varje halvår mellan ett och tre års ålder. 3 403 ettåringar rekryterades till projektet, som utfördes vid 23 kliniker belägna i socioekonomiskt svaga, multikulturella områden. När barnen fyllt tre år gjordes uppföljande undersökningar av 2 675 barn.

De uppföljande undersökningarna visade att 12 % hade utvecklat dentinkaries, men ingen signifikant skillnad kunde uppmätas mellan test- och referensgrupp. 90 % av barnen fick tänderna borstade varje dag. Det kunde konstateras att fluorlackningar varje halvår hos tandvården inte minskade förekomsten av karies hos barn i områden med ökad risk för karies.

ANDERSON M, DAHLLÖF G, TWETMAN S, JANSSON L, BERGENLID A-C, GRINDEFJOR M. Effectiveness of Early Preventive Intervention with Semiannual Fluoride Varnish Application in Toddlers Living in High-Risk Areas: A Stratified Cluster-Randomized Controlled Trial Caries Res 2016;50:17-23