Publicerad: 2023-03-15 16:45 | Uppdaterad: 2023-04-14 10:10

Ny handlingsplan för precisionsmedicin i Stockholmsregionen

Region Stockholm har i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset lanserat en handlingsplan för precisionsmedicin i regionen. Nu kommer fler patienter att dra nytta av den forskning som görs inom precisionsmedicin.

Anna Martling
Anna Martling Foto: Andreas Andersson

– Handlingsplanen är en central del av den regionala strategin för life science, och handlar om ett område som kommer att spela en allt större roll för våra möjligheter att behandla patienter på ett bättre och mer individanpassat sätt, säger Anna Martling, professor och överläkare samt dekan KI Nord, Karolinska Institutet.

Det handlar om att vården av patienter kan skräddarsys utifrån patientens unika förutsättningar. Genom att samla in olika typer av hälsodata, exempelvis vävnadsprover, bilddiagnostik och blodanalyser, kan vårdens medarbetare göra säkrare medicinska bedömningar, individanpassade behandlingar vilket leder till att fler patienter överlever. Precisionsmedicin kan även användas till förebyggande insatser.

Porträtt av Clara Hellner rakt framifrån.
Clara Hellner Foto: Region Stockholm

Sedan flera år samarbetar Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och forsknings-och innovationsavdelningen inom Region Stockholm kring precisionsmedicin. Nu finns en ny gemensam handlingsplan som ska bidra i det arbetet.

– Vi vill gärna introducera nya behandlingar snabbare till våra patienter. Samarbetet är ett led i att snabba på det arbetet, säger Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm.

Porträttbild av Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Anna Wedell Foto: Stefan Zimmerman

– Handlingsplanen bidrar till att implementering av precisionsmedicin kan ske på ett ordnat sätt, vilket ökar förutsättningarna att vi når framgång och det gagnar patienterna, säger Anna Wedell, professor och överläkare samt föreståndare för Precisionsmedicinskt Centrum Karolinska.