Publicerad: 2015-04-28 09:00 | Uppdaterad: 2015-04-28 13:14

Ny förklaring till varför celler dör vid Parkinsons sjukdom

Forskare från Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet för cancerforskning beskriver i en studie en ny regleringsmekanism för så kallad autofagi, och så småningom celldöd, hos dopaminproducerande nervceller vid Parkinsons sjukdom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience.

Autofagi är en grundläggande mekanism i kroppens celler som involverar nedbrytning av onödiga eller skadade cellkomponenter, och kopplingen mellan autofagi och Parkinsons sjukdom har rönt mycket uppmärksamhet inom forskningen under senare år. Vid Parkinsons sjukdom bryts de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin ner. Dopamin behövs i sin tur bland annat för hjärnans förmåga att styra kroppsrörelser.

I den nu aktuella studien påvisar forskarna under ledning av professor Thomas Perlmann en mekanism som är viktig för att kontrollera autofagi funktion i just dopaminproducerande nervceller. När regleringen togs bort i möss framkallades Parkinson-liknande sjukdom. Enligt forskarna verkar denna reglering även vara dysfunktionell i patienter med Parkinsons sjukdom och bidrar där till att cellerna så småningom dör.

Forskningen har finansierats genom anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Hjärnfonden, Parkinsonfonden och EU:s sjunde ramprogram.

Publikation

Dopaminergic control of autophagic-lysosomal function implicates Lmx1b in Parkinson's disease
Ariadna Laguna, Nicoletta Schintu, AndréNobre, Alexandra Alvarsson, Nikolaos Volakakis, Jesper Kjaer Jacobsen, Marta Gómez-Galán, Elena Sopova, Eliza Joodmardi, Takashi Yoshitake, Qiaolin Deng, Jan Kehr, Johan Ericson, Per Svenningsson, Oleg Shupliakov & Thomas Perlmann
Nature Neuroscience, advance online publication 27 April 2015, doi: 10.1038/nn.4004