Publicerad: 2024-02-13 14:57 | Uppdaterad: 2024-02-19 08:03

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom

Amyloida plack i hjärnan vid Alzheimers sjukdom
Amyloida plack vid Alzheimers sjukdom. Illustration: Getty Images.

Karolinska Institutet är en av 24 parter i AD-RIDDLE, ett samarbetsprojekt som ska öka vårdgivares möjligheter att diagnosticera, förebygga och behandla Alzheimers sjukdom. Projektet, som bland annat stöds av EU:s Innovative Health Initiative (IHI), startade i januari 2024 och kommer att pågå i fem år.

Idag har omkring sju miljoner personer Alzheimers sjukdom i Europa. Antalet bedöms ha dubblats år 2050. Det finns med andra ord ett brådskande behov av effektiva och storskaliga lösningar för att förebygga, diagnosticera och behandla demenssjukdomar och uppnå hälsoekonomiska fördelar på sikt.

AD-RIDDLE är ett nytt internationellt tvärvetenskapligt initiativ som omfattar universitet, vårdgivare, företag inom läkemedel och diagnostik, tillsynsmyndigheter och patientstödföreningar. 

Parterna ska utveckla en digital plattform som stödjer vårdpersonal, patienter och allmänheten med upptäckt, prevention och behandling av Alzheimers sjukdom. 

Målet med AD-RIDDLE är nya framsteg inom precisionsmedicin och individualiserad behandling av Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Projektet pågår i fem år. 

Digitalt stöd för tidig upptäckt

Den modulbaserade digitala plattformen ska bland annat innehålla screening-verktyg för att upptäcka risker och möjliggöra diagnos i tidigt skede. Det rör sig exempelvis om digitala kognitiva tester och blodbaserade biomarkörer för Alzheimers sjukdom. 

Den digitala lösningen ska kunna användas i olika slags vårdmiljöer, till exempel minnesmottagningar, primärvården och allmänheten utanför hälso- och sjukvården. 

Porträtt av Miia Kivipelto
Miia Kivipelto. Foto: Bruno Ehrs.

– Forskningen fortsätter att visa att multimodala livsstilsinterventioner har tydlig effekt, och vi ser dessutom en lovande utveckling vad gäller sjukdomsmodifierande läkemedel, säger Miia Kivipelto, professor, FoU-chef och geriatriker vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, och Karolinska Universitetssjukhuset. Hon fortsätter: 

– I det här läget finns det verkligen hopp för patienter och vårdgivare, och vi har goda möjligheter att göra stora framsteg. Det tvärsektoriella AD-RIDDLE-initiativet ger oss unika förutsättningar att föra forskningen och vården framåt, överbrygga gapet mellan forskning och klinik och göra nya upptäckter.

Miia Kivipelto leder hela AD-RIDDLE-programmet i sin roll vid Karolinska Universitetssjukhuset, tillsammans med Niranjan Bose, Gates Ventures. 

AD-RIDDLE-plattformen kommer att baseras på existerande teknik, biomarkörer, verktyg och livsstilsinterventioner, inklusive Miia Kivipeltos FINGER-forskning.

KI:s expertis inom förebyggande intervention

Karolinska Institutet bidrar med expertis inom modellering av riskbedömning och prognoser avseende effekter av förebyggande interventioner samt utvärdering av hälsoekonomiska aspekter gällande tidig upptäckt och åtgärd av demenssjukdomar.

Karolinska Institutet representeras i projektet av Francesca Mangialasche, biträdande lektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, samt Linus Jönsson, professor i hälsoekonomi vid samma institution.  

Projektet har en initial budget på drygt 31 miljoner euro, fördelad på de 24 parterna, inklusive Karolinska Institutet, Region Stockholm och FINGERS Brain Health Institute (FBHI). 

Stöd från EU och flera aktörer

AD-RIDDLE stöds av Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU), som får stöd från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe och från COCIR, EFPIA, EuropaBio, MedTech Europe och Vaccines Europe, med Davos Alzheimer’s Collaborative, Combinostics OY., Cambridge Cognition Ltd., C2N Diagnostics LLC, och neotiv GmbH.