Publicerad: 2022-11-29 09:43 | Uppdaterad: 2022-11-29 09:43

Ny docent i experimentell pediatrik vid KI SÖS

Docent Jenny Hallberg
Jenny Hallberg Foto: Johan Adelgren Fotogruppen Sös

Jenny Hallberg, biomedicinsk analytiker på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset sjukhuset vid Södersjukhuset har den 17 november utnämnts till docent vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.

Jenny forskar och undervisar kring lungfysiologi samt arbetar kliniskt med lungfunktionsundersökningar. Forskningen rör folksjukdomar som astma och KOL samt hur luftföroreningar påverkar lungfunktion. Forskningen är därför av största vikt för såväl enstaka patienter som ur ett samhällsperspektiv.

Jenny har nyligen blivit ordförande för PELICAN (Prematurity’s Effects on the Lungs In Children and Adults Network), för forskning kring effekter av prematuritet på lungfunktion, vilket är ett prioriterat forskningsområde.