Publicerad: 2018-02-06 17:03 | Uppdaterad: 2018-02-08 10:28

Ny bok om hur idrottsskador bäst kan förebyggas och behandlas

Hallå där Annette Heijne och Eva Rasmussen Barr, forskare vid sektionen för fysioterapi och vetenskapliga redaktörer för boken ”Idrottsskada – från prevention till säker återgång i idrott”. Varför började ni skriva på den här boken?

– Vi har varit kursledare och examinatorer för Idrottsmedicinska kurser här vid NVS och vi insåg för ganska länge sedan att det saknades en bok inom idrottsmedicin där många olika aspekter på skada och skadeförebyggande kunskap diskuterades med ett evidensbaserat underlag. Vi förstod att skulle det bli en sådan bok så var det bara att sätta igång själva.

Varför är detta ämne viktigt?

– Skador inom idrott är, tyvärr, vanliga och många vuxna, barn och ungdomar skadar sig varje år vilket ger stora konsekvenser i vuxenlivet när det gäller deltagandet i fysisk aktivitet och idrott. En skada kan också skapa benägenhet för att få en ny skada. Många olika faktorer påverkar risken för skada och vi kan se både förebyggandet av skada såsom risk för skada som rehabilitering ur ett biopsykosocialt perspektiv. Ett omhändertagande av en skadad individ bör därför ske interprofessionellt.

Vilka förhoppningar har ni med boken?

– Vår förhoppning är att den, i och med det mer populärvetenskapliga språket, ska användas i en idrottsmedicinsk praxis, ”på fältet” som vi brukar kalla det och att såväl tränare som idrottslärare och medicinsk personal ska se den som ett kunskapsbidrag. Vår tanke är också att den ska användas inom olika utbildningar och utbildningsprogram på olika nivåer och gärna på interprofessionella utbildningar i och med dess breda perspektiv på idrott (biopsykosocialt).

Det tycks finnas en stor kunskapslucka i synen på prevention (förebyggande insatser) och behandling av idrottsskada och framför allt kunskapen om hur olika faktorer interagerar. Med boken vill vi visa att olika professioner kan samverka för att återfå idrottande individer till idrott och fysisk aktivitet. Därför hoppas vi kunna fylla en kunskapslucka och att undervisning inom detta område breddas.

Vem vänder sig boken till?

– Denna bok vänder sig till fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, tränare och andra professioner som är involverade i idrott och eller arbetar med idrottande individer. Boken vänder sig även till studenter på medicinska universitet och vårdhögskolor samt till tränare i utbildning eller under fortbildning. Även individer som idrottar på hög nivå, och kanske också föräldrar till idrottande barn, kan få en ökad förståelse för idrottsskadans komplexitet genom att läsa denna bok.

Vilka roller har ni haft i arbetet med den?

– Vi har båda varit vetenskapliga redaktörer. Dessutom har vi skrivit varsitt kapitel i boken. Över 30 medförfattare från den svenska och viss mån från den utländska idrottsmedicinska expertisen har varit medförfattare.

Lektor

Annette Heijne

Telefon: 08-524 888 37
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Annette.Heijne@ki.se

Anknuten

Eva Rasmussen Barr

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Eva.Rasmussen.Barr@ki.se