Disputationer Disputation: John Ressman

2024-01-26 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2, samt via Zoom

The Single Leg Squat in clinical testing. Aspects of reliability, validity, and associated factors.

Huvudhandledare

Eva Rasmussen-Barr, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Wim Grooten, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Opponent

Roland Thomée, professor emeritus, Göteborgs universitet

Betygsnämnd

Martin Hägglund, professor, Linköpings universitet, institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

Sofia Ryman Augustsson, docent, Linnéuniversitetet, institutionen för idrottsvetenskap, fakulteten för samhällsvetenskap

Charlotte Häger, professor, Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67898675700 

Kontakt

Profile image

John Ressman

Doktorand