Publicerad: 2020-03-17 13:16 | Uppdaterad: 2020-03-17 13:16

Ny avhandling undersöker utmaningarna med nuvarande sjukvårdsfinansieringssystem i låg-och medelinkomstländer

Hallå där Sayem Ahmed, som disputerat med sin avhandling "Healthcare financing challenges and opportunities to achieving universal health coverage in the low- and middle-income country context". Vad handlar den om?

– Den beskriver bland annat utmaningarna med nuvarande sjukvårdsfinansieringssystem i låg-och medelinkomstländer såsom Bangladesh och betydelsen av gemenskapsbaserad sjukförsäkring och sjukförsäkringssystem finansierade av arbetsgivare för att försöka mildra sådana utmaningar bland informella arbetstagare samt arbetstagare inom teko- och helfabrikatsindustrin, förklarar Sayem Ahmed, vid institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

– Befolkningen i Bangladesh står inför katastrofala hälsoutgifter och ekonomisk utarmning på grund av den stora tilliten till egenavgifter. Vi har även märkt att arbetstagare som utför informellt arbete är villiga att betala för en sjukförsäkring, och därmed finns möjligheter att generera nya resurser för hälso- och sjukvård.

– Sjukförsäkringssystemen medför att informella arbetstagare och arbetstagare inom teko- och helfabrikatsindustrin i större utsträckning vänder sig till utbildad vårdpersonal medan deras egenavgifter minskar eller ligger på samma nivå.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta? 

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna ta itu med de utmaningar som föreligger och på sikt försöka säkerställa hälso- och sjukvård till ett överkomligt pris för större delen av befolkningen i låg-och medelinkomstländer. Det kommer att vara användbart för implementeringen av en finansieringstrategi för hälso- och sjukvård i Bangladesh, och ett instrument för att åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla enligt FN:s Globala mål (SDG 3.8).

Hur ser framtiden ut?

– Planen är att fortsätta bedriva forskning om frågor på utbudssidan, såsom att organisera sjukförsäkringssystem, och genomförandet av systemen för en större gemenskap. Jag kommer även att bedriva forskning om sjukförsäkringssystem och undersöka möjligheten att skala upp/genomföra en strategi för finansiering av hälso- och sjukvård i Bangladesh och andra länder i liknande situation, för att säkerställa ett ekonomiskt riskskydd för den fattigare befolkningen.

Kontakt

Sayem Ahmed