Disputationer Disputation: Anna Svensson-Raskh

2021-06-18 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 8, sal 4V och via Zoom

Titel: Mobilization immediately after elective abdominal surgery – Respiratory effects and patients' and healthcare professionals' experiences

Huvudhandledare

Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Monika Fagevik Olsén, professor, Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering

Anna Schandl, docent, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, sektionen för kirurgisk vårdvetenskap

Agneta Ståhle, professor emerita, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, sektionen för fysioterapi

Opponent

Charlotte Urell, med. dr., Uppsala universitet, institutionen för neurovetenskap

Betygsnämnd

Anette Forsberg, docent, Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskaper

Folke Hammarqvist, docent, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Åsa Engström, professor, Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsa, lärande och teknik

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/63412059794

Kontakt

Anna Svensson-Raskh Postdoktor