Publicerad: 2019-04-10 15:53 | Uppdaterad: 2019-04-25 15:37

Ny avhandling: Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery

Tina Gustavell

Hallå där Tina Gustavell, doktorand vid sektionen för omvårdnad. Du ska disputera den 10 maj med din avhandling ”Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery”, vad handlar den om?

— Min avhandling handlar om att undersöka om patienter som opererats för bukspottkörtelcancer kan uppleva personcentrerad vård och minskade besvär av symtom genom att använda en mobilapp kallad Interaktor. Genom Interaktor rapporterade patienterna symtom till sin kontaktsjuksköterska som ringde upp vid alarmerande symtom. I appen kunde patienterna också se grafer över tidigare rapporterade symtom samt läsa egenvårdsråd.

Vilka är de viktigaste resultaten?

— Sex veckor efter operationen upplevde patienterna som använt Interaktor mindre symtom jämfört med en kontrollgrupp av patienter som inte använt appen. Signifikanta skillnader fanns för symtom kopplade till känslomässig funktion, aptitlöshet, illamående/kräkning, förstoppning, uppblåsthet i magen och smärta. Patienterna tyckte att appen var enkel att använda och att de kände sig trygga i hemmet. De upplevde också att de kunde få sina röster hörda när de ville, att appen fungerade som en förlängd arm till sjukvården och att de lärde sig om sin egen hälsa.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

— Genom att rapportera symtom till sin sjuksköterska och få stöd att hantera dessa kan människor med cancer uppleva trygghet i hemmet, få hjälp utifrån deras individuella behov och deras symtom kan identifieras i ett tidigt skede. Att använda en app för det ändamålet är ett enkelt och uppskattat sätt.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

— Nu vill jag fortsätta utforska hur patienters egna rapporterade symtom kan implementeras som rutin i den dagliga vården.