Disputationer Disputation Tina Gustavell

2019-05-10 9:00 - 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Allé 23, H2 Grön

"Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery"

Huvudhandledare

Professor Ann Langius-Eklöf, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bihandledare

Medicine doktor Kay Sundberg, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Professor Yvonne Wengström, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Medicine doktor Ralf Segersvärd, Enheten för kirurgi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Fakultetsopponent

Professor Inger Ekman, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Betygsnämnd

Docent Maria Carlsson, Institutionen för folkhälsa och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Docent Jan-Erik Frödin, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Docent Karin Ahlberg, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Dokument

Kontakt